Kategoria: Yleinen

Yleinen

Finsif on aktiivisesti mukana Sitran kansallisessa vaikuttavuusinvestoimisen ohjausryhmässä

Vaikuttavuusinvestoiminen (tunnetaan myös nimellä muutossijoittaminen ja vaikuttavuussijoittaminen; englanniksi impact investment) tarkoittaa sijoituksia yrityksiin, organisaatioihin tai rahastoihin, joissa tavoitellaan mitattavissa olevaa sosiaalista tai ympäristöllistä muutosta…