Ajankohtaista

Hae mukaan Finsifin hallitukseen 2020! »

Finsifin nimitystoimikunta on saanut tehtäväkseen laatia yhdistyksen syyskokoukselle esityksen vuoden 2020 hallituksen kokoonpanosta. Hallitukseen valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3-6 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi ja kokouksia järjestetään keskimäärin kerran kuukaudessa. Finsifin menestyksen jatkamiseksi hallitukseen tarvitaan innostuneita, vastuulliseen sijoittamiseen sitoutuneita henkilöitä kehittämään yhdistyksen toimintaa. Finsifin hallituksen jäsenenä pääsee mukaan aitiopaikalle vaikuttamaan vastuullisen sijoittamisen kehitykseen […]

Lue lisää »

Vastuullisuusraportoinnin painoarvo kasvaa entisestään »

Vastuullisuus on yksi liiketoiminnan menestystekijä. Vastuullisuusraportointikilpailu edistää yritysvastuuta ja tarjoaa mittatikun yritysten itsearviointiin. Kilpailun historiaa ja merkitystä nykypäivänä avaa kilpailun järjestäjäryhmän puheenjohtaja Jani Alenius. Millainen historia Suomen vastuullisuusraportointikilpailulla on? Miten vastuullisuusraportointikilpailu on kehittynyt nykyiseen muotoonsa? Raportointikilpailulla on Suomessa hienot ja pitkät perinteet. Kilpailun juuret ulottuvat 1990-luvulle, joskin aluksi puhuttiin ennemminkin ympäristöraportoinnista. Vasta 2000-luvulla alettiin puhua […]

Lue lisää »

Vain teot ratkaisevat – käytä muutosvoimaasi »

Ilmastokriisin ratkaisemisessa on siirrytty tekojen aikaan. YK:ssa 23.9.2019 pidettyssä Climate Action Summit -ilmastokouksessa puheenvuoron saivat vain valtiot, joilla oli konkreettista kerrottavaa. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres kehotti omassa puheessaan voimakkain sanoin finanssisektoria tekemään selvän valinnan vihreän talouden puolesta. Sijoittajilla on valtavan suuri mahdollisuus vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tätä vaikutusvaltaa on käytettävä juuri nyt. Maapallon keskilämpötila on jo […]

Lue lisää »

Kansainvälisiä tuulia vastuullisen sijoittamisen MUST -tapahtumassa, PRI in Person 2019 »

Pariisissa on parhaillaan meneillään maailman kattavin ja suurin vastuullisen sijoittamisen konferenssi, PRI in person. 1600 osallistujaa on kokoontunut kuulemaan vastuullisen sijoittamisen ajankohtaisista tuulista. PRI lyhenne tulee sanasta Principles for Responsible Investing, jotka ovat YK:n kuusi vastuullista sijoittamista koskevaa periaatetta. Sijoitusalan organisaatiot voivat lähteä mukaan PRI:n allekirjoittamalla nämä periaatteet ja toteuttamalla niitä liiketoiminnassaan. Edistystä mitataan raportoimalla […]

Lue lisää »

Ilmastonmuutos ei odota – Vielä on aikaa muuttaa kehityksen suunta »

Ilmastonmuutos on vihdoin saanut ansaitsemansa huomion. Ilmastonmuutokseen sopeutumisessa on kyse yhdestä ihmiskunnan suurimmista haasteista, johon sopeutuminen edellyttää perustavanlaajuista muutosta meidän kaikkien arkeen. Samaa edellyttää myös biodiversiteettikadon pysäyttäminen, joka myös uhkaa ihmisten hyvinvointia ja ruokaturvaa. Hyvistä tavoitteista ja yleisestä ilmastonmuutoksen torjumiselle suopeasta ilmapiiristä huolimatta, mitään käänteentekevää ei ole vielä tehty. Ihmiskunta jatkaa vielä pitkään kohti jyrkännettä, […]

Lue lisää »

Hållbar allmännytta »

Två tredjedelar av privatplacerarna beaktar ansvarsfullhetsaspekter vid sina placeringsbeslut enligt Börstiftelsens och Finlands aktiesparares Placerarbarometer från mars 2019. Det är glädjande att barometern visar att ansvarsfullhet finns i privatplacerarnas tankar men samtidigt indikerar barometern att en tredjedel av placerarna inte bryr sig om ansvarsfullhet då de gör sina placeringsbeslut. Om var tredje privatplacerare struntar i […]

Lue lisää »

STIPENDEJÄ VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN TUTKIMUKSEEN »

Finsif – Finland’s Sustainable Investment Forum ry jakaa stipendejä vastuullisesta sijoittamisesta kiinnostuneille opiskelijoille ja tutkijoille. Stipendien jaon tarkoituksena on vastuullisen sijoittamisen tutkimuksen kannustaminen. Stipendejä jaetaan yhteensä enintään 8000 euroa vuoden 2019 aikana valmistuneiden tai käynnissä olevien vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisten tutkielmien rahoittamiseen. Stipendien suuruus on lähtökohtaisesti 500-1000 euroa pro gradu töille; 1000-3000 euroa väitöskirjoille ja […]

Lue lisää »

Governance ja Impact kehitysrahoittajan silmin »

ESG alkaa olemaan jo tuttu termi sijoittajien keskuudessa. Useimmiten kuitenkin puhutaan sen E-osiosta eli ympäristöasioista tai se rajataan koskemaan ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvistä asioita. S-osiokin tulee joskus esille, kun puhutaan ihmisoikeuksista tai veroista. Mitä ihmettä sitten tarkoitetaan G-osiolla? Väitän, että länsimaihin kohdistuvissa sijoituksissa se usein otetaan oletuksena tai sitten valvonta ja seuranta ulkoistetaan viranomaisille. Suurimpien yritysten […]

Lue lisää »

Yritysvastuulaki – vastuullisuussääntelyn seuraava askel? »

                          Vastuullisuuskeskustelu käy Suomessakin vilkkaana, eikä vähiten viimeaikaisten tapausten johdosta. Laiminlyöntejä ja niihin johtaneita valintoja on aina helppo arvostella, mutta vähemmän on kuultu kannanottoja siitä, millä juridisilla keinoilla yhtiöt voitaisiin velvoittaa vastuulliseen toimintaan. Yritysvastuusääntely on perustunut perinteisesti vapaaehtoisuuteen, ja alan lainsäädännössä on keskitytty […]

Lue lisää »

Vastuullisen sijoittamisen työpaikkoja auki jäsenyrityksissämme »

  Jäsenyrityksissämme on tällä hetkellä haussa asiantuntijoita vastuullisen sijoittamisen työtehtäviin. Ohessa linkit ja ohjeet hakuun: KPMG / Sustainable Finance Advisor https://web103.reachmee.com/ext/I019/1269/job?site=8&lang=UK&validator=71acec12be31926d1b5b801163e40611&job_id=183 Ilmarinen / Responsible Invest Analyst https://psycon.rekrytointi.com/paikat/?o=A_RJ&jid=873&lang=en  

Lue lisää »