Ajankohtaista

Nordic SIF update 2020 »

Instead of holding a face-to-face meeting this year, the Nordic SIFs have made a joint presentation about our work. In August we will launch a Nordic SIF blog series, where each SIF will share their thoughts.This is a great opportunity for members and stake-holders to get to know the SIFs: who we are and what […]

Lue lisää »

Finsif: 10 vuotta vastuullisen sijoittamisen edistäjänä »

Finsifin ensimmäinen vuosikymmen on nyt täynnä. Toiminta-aikanamme vastuullinen sijoittaminen on valtavirtaistunut, ja muutos sen kun kiihtyy. Finsif pyrkii edistämään vastuullista sijoittamista ja toimimaan sen suunnannäyttäjänä Suomessa. Palvelemme jäseniä tarjoamalla verkostoitumispaikan, tiedonvälitystä sekä järjestämällä tapahtumia vastuullisesta sijoittamisesta. Finsifiä pyörittää koordinaattori ja aktiivinen hallitus sekä joukko muita vapaaehtoisia. Tälle Finsifin perustamisen 10-vuotispäivälle (10.6.) olimme suunnitelleet upean juhlaohjelman, […]

Lue lisää »

Stipendejä vastuullisen sijoittamisen tutkimukseen »

Finsif jakaa stipendejä vastuullisesta sijoittamisesta kiinnostuneille opiskelijoille ja tutkijoille. Stipendien jaon tarkoituksena on vastuullisen sijoittamisen tutkimuksen kannustaminen. Finsifin stipendihaku on auki 1.6.–16.8.2020. Stipendejä jaetaan yhteensä enintään 10 000 euroa vuoden 2020 aikana valmistuneiden tai käynnissä olevien vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisten tutkielmien rahoittamiseen. Stipendien suuruus on lähtökohtaisesti 500-1000 euroa pro gradu töille; 1000-3000 euroa väitöskirjoille ja […]

Lue lisää »

Vastuullisen veronmaksun merkitys korostuu kriiseissä »

ESG-kontekstissa hyvän hallintotavan alle sijoittuva verovastuullisuus on nouseva, mutta toistaiseksi vähemmälle huomiolle jäänyt vastuullisuuden osa-alue. Siinä missä sijoitussalkun hiili-intensiteettiä seuraavat nyt kaikki, verovastuullisuus – tai vastuullinen veronmaksu – ei ole löytänyt tietään edes kaikkien institutionaalisten sijoittajien vastuullisuuspolitiikkoihin. Ei siitä huolimatta, että aggressiivisen verosuunnittelun vaikutukset verotuloja menettäviin yhteiskuntiin ovat valtaisat ja ilmiöön liittyy sijoittajan näkökulmasta merkittäviä […]

Lue lisää »

Vastuullinen koronaelvytys parantaa sekä ihmisten että luonnon hyvinvointia »

Koronakriisin vaikutukset ovat mittavat niin yksittäisten ihmisten arkeen kuin yritysten ja valtion talouteen. Suomen valtio miettii parhaillaan vahvoja tukitoimia talouden elvyttämiseksi. On kuitenkin tärkeää varmistua siitä, että yhtä kriisiä ratkaistaessa ei pahenneta toista. Oikein kohdistetulla elvytyksellä voidaan auttaa yhteiskunta selviämään akuutista tilanteesta niin, ettei samalla tueta ympäristölle haitallisen toiminnan ja ylikulutuksen jatkamista. Vastuullinen talouselvytys ei […]

Lue lisää »

Vaikuttavuussijoittamisen potentiaali käyttöön »

Vastuullinen sijoittaminen on muuttunut osaksi rahoitusalan arkipäivää. Monille sijoittajille ei kuitenkaan enää riitä, että ESG-asiat huomioidaan. He haluavat lisäksi sijoitusratkaisuja, jotka lisäävät vastuullisuutta maailmassa, eli vaikuttavia sijoitusratkaisuja. Globaali tarve ja vaikuttavuussijoittamisen kasvu verrattuna muihin sijoitusmuotoihin viittaavat siihen, että vaikuttavat sijoitusratkaisut tulevat olemaan seuraava suuria pääomia keräävä sijoitusmuoto. Financial Timesin mukaan viime vuonna vaikuttavuussijoittaminen oli kasvanut […]

Lue lisää »

Miten kestävän kehityksen tavoitteet linkittyvät raportointiin sijoitusalalla? »

Loppuvuodesta 2019 Tanskan vastuullista sijoittamista edistävä organisaatio, Dansif esitti ensimmäistä kertaa yhteistyöehdotuksen muille pohjoismaisille vastuullisuusverkostoille (SIF), (Ruotsin Swesif, Norjan Norsif, Tanskan Dansif sekä Islannin Icesif). Dansif oli päättänyt teettää selvityksen kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDG) raportoinnista sijoitusalalla ja tiedusteli muiden pohjoismaiden halukkuutta lähteä mukaan projektiin. Finsif näki tässä erinomaisen mahdollisuuden kokeilla yhteistyötä, varsin […]

Lue lisää »

Arvot, riskit ja maine motivoivat vastuulliseen sijoittamiseen Suomessa »

Tiedote 29.1.2020 Vastuullinen sijoittaminen kasvattaa suosiotaan suomalaisella sijoitusalalla. Näin kertoo Vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen Finsif ry:n jäsenilleen tekemä markkinaselvitys, jonka tulokset julkaistiin tänään. Finsfin jäsenkunta koostuu Suomen sijoitusalan merkittävimmistä toimijoista, joiden yhteenlaskettavan sijoitusvarallisuuden määrä on yli 530 miljardia euroa. Vastuullisella sijoittamisella voidaan vaikuttaa muun muassa kestävän kehityksen edistämiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Markkinaselvityksen mukaan arvot sekä riskien- […]

Lue lisää »

Pukin konttiin? Kirja-arvostelu Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin »

Landau ja Silvola- molemmat rautaisia osaajia vastuullisen sijoittamisen parissa. Lähdin lukemaan kirjaa ilman ennakkokäsityksiä tai odotuksia, avoimin mielin. Molemmat daamit ovat työn kautta tuttuja nimiä, tiesin etten voisi pettyä. Koko kirja, sen rakenne ja anti yllättivät. Positiivisesti. Kun kirjan aloittaa, se vie mukaansa. Minusta opus on ammattikirjallisuuden piriste. Palaute perustuu vain ja ainoastaan omaan henkilökohtaiseen […]

Lue lisää »

ESG-vallankumouksen äärellä – sijoittajien ja yritysten yhteistä kieltä etsimässä »

Miltton julkaisi ylläolevalla otsikolla tilannekatsauksen yritysten vastuullisuusviestinnästä sijoittajien näkökulmasta. Katsausta varten haastateltiin 16:sta sijoittajaa ja yritystä. Johtopäätös oli, että vaikka tilanne on monelta osin hyvä ja informaatiota on monilla yhtiöillä runsaasti tarjolla, kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Sijoittajille oleellisin tieto hukkuu informaatiotulvaan, eikä vastuullisuusviestintää ole vielä otettu kovin laajasti mukaan osaksi muuta sijoittajaviestintää, saati yritysten […]

Lue lisää »