Yhdistyksen blog

WWF announces new recommendations thrusting asset owners towards science based portfolio alignment »

“The Finnish asset owners have a genuine opportunity to be a world leader in sustainable investments, which is a much sought after honour. The transition to a low-carbon economy requires an unprecedented transformation facilitated by global capital markets. This calls for the portfolio analysis to steadily deepen and best practices to be shared also beyond […]

Lue lisää »

Missä mennään? Vastuullinen sijoittaminen Suomessa 2017 »

”Mitä muut tekevät” – minulta kysytään… Jäsenistömme parissa toteutetut Face-to-face kohtaamiset antavat hyvän pikakelauksen siihen mitä sijoitusalalla työstetään vastuullisen sijoittamisen saralla. Tästä huolimatta, uskon esittämieni kysymysten olevan sellaisia, joihin parhaat vastaukset löytyvät kuitenkin omassa sopukassa vietetyn pohdintahetken jälkeen. Vastaus – Finsifin markkinaselvitys tarjoaa kokonaiskuvan nykytilanteesta Tuore ja sarjassamme ensimmäinen markkinaselvityksemme oli harjoitus, jossa jäsenistöllämme ja […]

Lue lisää »

Finsif stipendit tutkimuksille on jaettu »

Finsif:n toiminnan yhtenä tavoitteena on edistää vastuullisen sijoittamisen tutkimusta ja edistää tietoisuuden leviämistä Suomessa. Tätä varten yhdistys on jakanut vuosittain stipendejä vastuullisesta sijoittamisesta tehdyille tai työn alla oleville akateemisille tutkimuksille. Stipendejä on vuosien varrella myönnetty niin valmiille kuin valmisteilla oleville pro gradu -tutkielmille, tieteellisille artikkeleille, väitöskirjoille kuin tutkimushankkeille. Merkittävin osa palkituista tutkimuksista on keskittynyt sijoittajien […]

Lue lisää »

Vastuullisen sijoittamisen korkeakouluopinnot – missä mennään? »

Mitä paljastui vastuullisen sijoittamisen nykytilasta laadittuamme ammattikorkeakouluille ja yliopistoille suunnatun koulutusselvityksen? Selvityksessä tiedusteltiin miten vastuullinen sijoittaminen on integroitu rahoituksen opintoihin suomalaisissa korkeakouluissa. Kyselyyn vastasi yhteensä kuusitoista korkeakoulua. Noin 80 % vastanneista tarjoaa vastuulliseen sijoittamiseen viittaavia opintoja, mutta  missä oikeasti mennään? –“..moni rahoituslaitos on ottanut yhteyttä kouluun löytääkseen vastavalmistuneita opiskelijoita työskentelemään vastuullisen sijoittamisen parissa.” — SAVE […]

Lue lisää »

Vastuullinen sijoittaminen Euroopassa »

Vastuullisen sijoittamisen vahvaa kasvua ei ole voinut olla huomaamatta kukaan sijoitusmarkkinoita edes sivusilmällä seuraava. Muistutuksena vielä kuinka YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet asian määrittelee. ’Vastuullinen sijoittaminen on sijoitustoimintaa, jossa huomioidaan ympäristöön (E), yhteiskuntaan (S) ja hallintotapaan (G) liittyviä asioita sijoituspäätöksiä tehtäessä. Periaatteessa kaikkeen saa sijoittaa, kunhan huomioi relevanttien ESG asioiden vaikutuksen yhtiön arvonmuodostukseen. Strategiana tätä edellä […]

Lue lisää »

Järkevä käyttö- parempi tuotto? »

”Urban mining”- uusi kansainvälinen kassamagneetti musiikkialalla? Ei, vaan kyse on kaupunkilaisesta kaivostoiminnasta, esimerkiksi matkapuhelimien ja muiden älylaitteiden kierrättämisestä ja metallien taltioimisesta uusiokäyttöön. Kyse on kiertotaloudesta parhaimmillaan. Japanilla on kunnianhimoinen tavoite valmistaa kisaisäntänä 2020 olympialaisten 5000 mitalia edellä mainitulla tavalla. Yrityksen ylimääräisistä materiaalivirroista raaka-ainetta toisille- perusajatus kiertotaloudelle. Mutta entäpä muut ratkaisut? Oletko miettinyt, että kiertotalous on […]

Lue lisää »

Miten arvioida merkittäviä vesiriskejä yritystasolla? »

Jatkuvasti lisääntyvästä vedenkäytöstä sekä ilmastonmuutoksesta johtuen vesiresurssit ovat monin paikoin yhä suuremman paineen alla, eikä Eurooppa ei ole poikkeus kehityksessä. Samanaikaisesti myös ilmastonmuutoksen hillitsemiskeinot lisäävät kysyntää: CDP:n tuoreen tutkimuksen mukaan 24% yritysten raportoimista toimista hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi on riippuvaista hyvälaatuisen veden luotettavasta saatavuudesta. CDP:n globaali vesiohjelma on näistä lähtökohdista kehitetty edistämään yritysten läpinäkyvyyttä kestävästä veden käytöstä […]

Lue lisää »

Metsäteollisuus biotaloudessa – mistä nousee toimialan uusiutuminen? »

 “Strategista uusiutumista ei tapahdu jos metsäteollisuus jatkaakustannustehokkuuden metsästystä”.  Tämä lainaus tuli yhdeltä asiantuntijapaneelimme jäseneltä tuoreessa tutkimuksessamme, jossa kartoitettiin näkemyksiä Euroopan sellu- ja paperiteollisuuden tulevaisuudesta vuoteen 2030 mennessä. Tutkimuksemme kohteena olivat erityisesti uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön pohjautuvan biotalouden politiikkaympäristö ja toimialan omat strategiset linjat, ja artikkeli kokonaisuudessaan on luettavissa alla olevasta linkistä. Metsiin perustuva teollinen toiminta on […]

Lue lisää »

Stipendejä vastuullisen sijoittamisen tutkimukseen »

Finsif – Finland’s Sustainable Investment Forum ry jakaa stipendejä vastuullisesta sijoittamisesta kiinnostuneille opiskelijoille ja tutkijoille. Stipendien jaon tarkoituksena on vastuullisen sijoittamisen tutkimuksen kannustaminen. Stipendejä jaetaan yhteensä enintään 8000 euroa vuoden 2017 aikana valmistuneiden tai käynnissä olevien vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisten tutkielmien rahoittamiseen. Stipendien suuruus on lähtökohtaisesti 500-1000 euroa pro gradu töille; 1000-3000 euroa väitöskirjoille ja […]

Lue lisää »

Vastuullisen sijoittamisen opas! »

Vastuullisen sijoittamisen opas on julkaistu ja ladattavissa! Oppaan tarkoituksena on opastaa vastuulliseen sijoittamiseen ja madaltaa alkuvaiheessa olevien sijoittajien ja varainhoitajien kynnystä aloittaa vastuullinen sijoitustoiminta.Toivomme oppaan myös tarjoavan uusia näkökulmia ja ideoita vastuullista sijoittamista jo harjoittaville toimijoille, jotka haluavat kehittää toimintaansa eteenpäin. Mukavia lukuhetkiä Hallituksen puolesta, Outi Kalpio, hallituksen puheejohtaja, Finsif Lataa opas tästä  

Lue lisää »