Ajankohtaista

HAE MUKAAN FINSIFIN HALLITUKSEEN 2021 »

Finsifin nimitystoimikunta on saanut tehtäväkseen laatia yhdistyksen syyskokoukselle esityksen vuoden 2021 hallituksen kokoonpanosta. Hallitukseen valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3-6 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi ja kokouksia järjestetään keskimäärin kerran kuukaudessa. Finsifin menestyksen jatkamiseksi hallitukseen tarvitaan innostuneita, vastuulliseen sijoittamiseen sitoutuneita henkilöitä kehittämään yhdistyksen toimintaa. Finsifin hallituksen jäsenenä pääsee mukaan aitiopaikalle vaikuttamaan vastuullisen sijoittamisen kehitykseen […]

Lue lisää »

Onneksi olkoon, sijoittaja – sinä voit olla lapsen oikeuksien avainvaikuttaja! »

  Kuvittele sidosryhmä, joka kattaisi kolmanneksen maailman väestöstä, ja olisi yrityksille merkittävä monilla eri tavoilla: asiakkaina, työntekijöiden perheenjäseninä, paikallisten yhteisöjen sekä yhteiskunnan merkittävinä jäseninä. Nämä ihmiset johtaisivat maailmaa tulevaisuudessa. Voisi luulla, että yritykset ja sijoittajat pitäisivät tätä sidosryhmää ensiarvoisen tärkeänä. He tekisivät hartiavoimin töitä ymmärtääkseen tätä sidosryhmää ja vastatakseen heidän tarpeisiinsa. Näin ei valitettavasti kuitenkaan […]

Lue lisää »

Teaching Sustainability to Future Finance Professionals »

The term “corporate social responsibility” (CSR) has not been used extensively in university classrooms until recent years. Traditionally, finance students were being taught the conventional theories emphasizing that businesses’ only purpose is to make profit and therefore increase the value for their shareholders. Indeed, one of the most influential economists of all time, Milton Friedman, […]

Lue lisää »

Nordic SIF update 2020 »

Instead of holding a face-to-face meeting this year, the Nordic SIFs have made a joint presentation about our work. In August we will launch a Nordic SIF blog series, where each SIF will share their thoughts.This is a great opportunity for members and stake-holders to get to know the SIFs: who we are and what […]

Lue lisää »

Finsif: 10 vuotta vastuullisen sijoittamisen edistäjänä »

Finsifin ensimmäinen vuosikymmen on nyt täynnä. Toiminta-aikanamme vastuullinen sijoittaminen on valtavirtaistunut, ja muutos sen kun kiihtyy. Finsif pyrkii edistämään vastuullista sijoittamista ja toimimaan sen suunnannäyttäjänä Suomessa. Palvelemme jäseniä tarjoamalla verkostoitumispaikan, tiedonvälitystä sekä järjestämällä tapahtumia vastuullisesta sijoittamisesta. Finsifiä pyörittää koordinaattori ja aktiivinen hallitus sekä joukko muita vapaaehtoisia. Tälle Finsifin perustamisen 10-vuotispäivälle (10.6.) olimme suunnitelleet upean juhlaohjelman, […]

Lue lisää »

Stipendejä vastuullisen sijoittamisen tutkimukseen »

Finsif jakaa stipendejä vastuullisesta sijoittamisesta kiinnostuneille opiskelijoille ja tutkijoille. Stipendien jaon tarkoituksena on vastuullisen sijoittamisen tutkimuksen kannustaminen. Finsifin stipendihaku on auki 1.6.–16.8.2020. Stipendejä jaetaan yhteensä enintään 10 000 euroa vuoden 2020 aikana valmistuneiden tai käynnissä olevien vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisten tutkielmien rahoittamiseen. Stipendien suuruus on lähtökohtaisesti 500-1000 euroa pro gradu töille; 1000-3000 euroa väitöskirjoille ja […]

Lue lisää »

Vastuullisen veronmaksun merkitys korostuu kriiseissä »

ESG-kontekstissa hyvän hallintotavan alle sijoittuva verovastuullisuus on nouseva, mutta toistaiseksi vähemmälle huomiolle jäänyt vastuullisuuden osa-alue. Siinä missä sijoitussalkun hiili-intensiteettiä seuraavat nyt kaikki, verovastuullisuus – tai vastuullinen veronmaksu – ei ole löytänyt tietään edes kaikkien institutionaalisten sijoittajien vastuullisuuspolitiikkoihin. Ei siitä huolimatta, että aggressiivisen verosuunnittelun vaikutukset verotuloja menettäviin yhteiskuntiin ovat valtaisat ja ilmiöön liittyy sijoittajan näkökulmasta merkittäviä […]

Lue lisää »

Vastuullinen koronaelvytys parantaa sekä ihmisten että luonnon hyvinvointia »

Koronakriisin vaikutukset ovat mittavat niin yksittäisten ihmisten arkeen kuin yritysten ja valtion talouteen. Suomen valtio miettii parhaillaan vahvoja tukitoimia talouden elvyttämiseksi. On kuitenkin tärkeää varmistua siitä, että yhtä kriisiä ratkaistaessa ei pahenneta toista. Oikein kohdistetulla elvytyksellä voidaan auttaa yhteiskunta selviämään akuutista tilanteesta niin, ettei samalla tueta ympäristölle haitallisen toiminnan ja ylikulutuksen jatkamista. Vastuullinen talouselvytys ei […]

Lue lisää »

Vaikuttavuussijoittamisen potentiaali käyttöön »

Vastuullinen sijoittaminen on muuttunut osaksi rahoitusalan arkipäivää. Monille sijoittajille ei kuitenkaan enää riitä, että ESG-asiat huomioidaan. He haluavat lisäksi sijoitusratkaisuja, jotka lisäävät vastuullisuutta maailmassa, eli vaikuttavia sijoitusratkaisuja. Globaali tarve ja vaikuttavuussijoittamisen kasvu verrattuna muihin sijoitusmuotoihin viittaavat siihen, että vaikuttavat sijoitusratkaisut tulevat olemaan seuraava suuria pääomia keräävä sijoitusmuoto. Financial Timesin mukaan viime vuonna vaikuttavuussijoittaminen oli kasvanut […]

Lue lisää »

Miten kestävän kehityksen tavoitteet linkittyvät raportointiin sijoitusalalla? »

Loppuvuodesta 2019 Tanskan vastuullista sijoittamista edistävä organisaatio, Dansif esitti ensimmäistä kertaa yhteistyöehdotuksen muille pohjoismaisille vastuullisuusverkostoille (SIF), (Ruotsin Swesif, Norjan Norsif, Tanskan Dansif sekä Islannin Icesif). Dansif oli päättänyt teettää selvityksen kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDG) raportoinnista sijoitusalalla ja tiedusteli muiden pohjoismaiden halukkuutta lähteä mukaan projektiin. Finsif näki tässä erinomaisen mahdollisuuden kokeilla yhteistyötä, varsin […]

Lue lisää »