ESG-vallankumouksen äärellä – sijoittajien ja yritysten yhteistä kieltä etsimässä

Miltton julkaisi ylläolevalla otsikolla tilannekatsauksen yritysten vastuullisuusviestinnästä sijoittajien näkökulmasta. Katsausta varten haastateltiin 16:sta sijoittajaa ja yritystä.

Johtopäätös oli, että vaikka tilanne on monelta osin hyvä ja informaatiota on monilla yhtiöillä runsaasti tarjolla, kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Sijoittajille oleellisin tieto hukkuu informaatiotulvaan, eikä vastuullisuusviestintää ole vielä otettu kovin laajasti mukaan osaksi muuta sijoittajaviestintää, saati yritysten strategiaviestintää. Yritysjohdon näkemyksiä kaivattaisiin esimerkiksi toimialan merkittävimpien ESG:hen liittyvien riskien ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi. Lisäksi haluttaisiin tietää, kuinka yritys näihin varautuu.

Kommunikoinnin puutteellisuus ei ole pelkästään yritysten vastuulla, koska sijoittajat eli yritysten omistajat (tai potentiaaliset omistajat) eivät usein kerro kovinkaan tarkasti, minkälaista vastuullisuutta he yrityksiltä odottavat ja miten vastuullisuudesta tulisi raportoida. Sijoittajien selvät vastuullisen sijoittamisen linjaukset eli auki kirjoitettu vastuullisuuspolitiikka ja suorat toiveet yrityksille olisivat siis tarpeen, jotta yritykset tietäisivät mitä raportoida. Dialogissa on siis parannettavaa.

Väitän, että salkunhoitajat eivät lue puhki yritysten vastuullisuusraportteja. Sijoittajien näkökulmasta riittäisi usein oleellisimmista ja taloudellisesti merkittävimmistä vastuullisuusasioista raportoiminen, ”Executive Summary”. Kunhan siis vielä sijoittajat kertoisivat yrityksille, mitkä nämä taloudellisesti merkittävimmät asiat heidän mielestään ovat.

Amerikkalaissijoittajat ovat tarttuneet tässä asiassa toimeen ja muodostaneet organisaation nimeltä SASB (eli Sustainability Accounting Standards Board). SASB pyrkii määrittelemään varsin yksityiskohtaisesti taloudellisesti merkittävimmät vastuullisuuskysymykset ja saamaan ”määrämittaisen” vastuullisuusraportoinnin osaksi yritysten virallista raportointia. TCFD:llä (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) on myös sijoittajien vahva tuki. Sen keskiössä ovat ilmastonmuutoksesta yritykselle aiheutuvat taloudelliset riskit ja mahdollisuudet.

Haastattelemiemme sijoittajien kommenteista käy hyvin ilmi, kuinka paljon vastuullisen sijoittamisen saralla on tapahtunut muutaman viime vuoden aikana. Kehitys ei suinkaan pysähdy tähän ja näyttää, että jo lainsäädännönkin kautta seuraavien vuosien aikana on odotettavissa merkittäviä muutoksia. Varaudu siis opettelemaan yhä uusia kirjainlyhenteitä ja termejä!

Milttonin katsaus ”ESG-vallankumouksen äärellä – sijoittajien ja yritysten yhteistä kieltä etsimässä” löytyy täältä.

Visa Manninen

ESG – tilannekatsaus on laadittu hyödyntäen Milttonin osaamista mm. vastuullisuus- ja sijoittajaviestinnästä. Tämän tekstin laatija, Visa Manninen toimii Milttonilla erityisesti strategisen talousviestinnän, pääomamarkkinoiden ja yhtiöiden nykytilan muutoksien parissa. Ennen siirtymistään Milttonille, Visa toimi 25 vuotta analyytikkona ja salkunhoitajana mm. Carnegiella, KEVAssa, FIMissä ja Taalerilla.