ESG:n vaikutus sijoitusten tuotto/riskisuhteeseen

Teeman tavoitteena on jakaa Finsifin jäsenille tietoa vastuullisuusnäkökohtien huomioimisen merkityksestä sijoitusten tuotto-riskisuhteeseen. Vuoden 2017 aikana projektiryhmällä on ollut tuoda vastuullisen sijoittamisen tuottotasoa koskevien tutkimustulosten tuominen jäsenten tietoisuuteen mm. järjestämällä vuosiseminaari tuotto-riskisuhteen ympärille sekä kartoittaa valmiuksia laatia yhteenvetävä julkaisu aihepiirin keskeisistä tutkimuksista.

Finsifin vuoden 2017 kohokohta "Finsif´s Annual Seminar 2017 – Responsible Investment Risk and Return" houkutteli 120 sijoitusalan osaajaa ja aiheesta kiinnostunutta paikalle kuulemaan ajankohtaista tietoutta vastuullisesta sijoittamisesta. Tilaisuuden materiaali on saatavillä täältä.

Projektiryhmä kartoitti vuoden aikana valmiuksia toteuttaa koostava julkaisu vastuullisen sijoittamisen riski-tuottoon liittyvistä tutkimustuloksista. Aiheesta löytyy Dansifin toimesta tilattu tutkimustyö  "ESG investing literature review", jonka on laatinut Copenhagen Business Schoolin professori Søren Hvidkjær. Tutkimustyö ja sen kooste ovat ladattavissa Finsifin jäsensivuilta. Pohdintaa Finsifin toimesta tehtävää tutkimuskatsausta/listausta varten jatketaan vuonna 2018.

Vuonna 2017 julkaistiin vastuullisen sijoittamisen tilanteesta Euroopassa seuraava blogi:

Vastuullinen sijoittaminen Euroopassa

Lisätietoja: info@finsif.fi