Finsif på svenska

 

Finsif - Finland's Sustainable Investment Forum grundades 2010 för att befrämja ansvarsfullt placerande som beaktar faktorer som miljöaspekter, socialt ansvar och företagens goda förvaltningssed i investeringsbesluten. Grundarna var en grupp finländska institutionella investerare, kapitalförvaltare och branschens serviceleverantörer.

Historia

Finland har länge saknat en aktör som aktivt lyfter fram ansvarsfulla placeringar. En ingående och sakkunnig diskussion om ansvarsfulla placeringar har med undantag för de senaste åren nästan helt saknats och det finns fortfarande fördomar, missuppfattningar och kanske rentav en smula mystik kring ämnet.

Hösten 2009 samlades en grupp som undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och med sammanlagda placeringsmedel på över 250 miljarder euro för att diskutera behovet av ett gemensamt forum. Efter ett flertal diskussioner, idéverkstäder och sammankomster grundade man den 10.6.2010 FINSIF, Finlands forum för ansvarsfulla placeringar. Syftet med Finsif är att erbjuda information,  väcka diskussion i samhället och sakta men säkert påverka attityderna om ansvarsfulla investeringar.