Finsif stipendit tutkimuksille on jaettu

Finsif:n toiminnan yhtenä tavoitteena on edistää vastuullisen sijoittamisen tutkimusta ja edistää tietoisuuden leviämistä Suomessa. Tätä varten yhdistys on jakanut vuosittain stipendejä vastuullisesta sijoittamisesta tehdyille tai työn alla oleville akateemisille tutkimuksille. Stipendejä on vuosien varrella myönnetty niin valmiille kuin valmisteilla oleville pro gradu -tutkielmille, tieteellisille artikkeleille, väitöskirjoille kuin tutkimushankkeille. Merkittävin osa palkituista tutkimuksista on keskittynyt sijoittajien vastuullisuuden, sijoitustoiminnan tai toimintaperiaatteiden kvalitatiiviseen analysointiin. Tutkimuksen kohteina ovat olleet pääasiassa suomalaiset eläkesijoittajat ja varainhoitajat.

Tänä vuonna saadut hakemukset noudattivat edellisvuosien suuntaviivoja. Parissa tapauksessa haettiin rahoitusta kirjahankkeille. Kirjahankkeet olivat kiinnostavia ja olisivat sopineet tavoitteisiimme, mutta koska ne eivät täyttäneet asetettua kriteeriä akateemisista tutkimuksista, jouduttiin nämä hakemukset eväämään.

Palkituiksi tulivat tänä vuonna kaksi pro gradu työtä, joiden aiheina oli suomalaisten eläkeyhtiöiden ja –säätiöiden vastuullisen sijoittamisen strategiat ja ESG –informaation hyödyntäminen sijoituspäätöksissä.

Jaana Mannisen pro gradu Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa: Responsible Investment Strategies Of Finnish Pension Institutions. Tutkielman tavoitteena oli tarkentaa nykyistä ymmärrystämme suomalaisten eläkeyhtiöiden vastuullisen sijoittamisen strategioista. Laadullisen tutkielman otos sisälsi kuuden suomalaisen eläkeyhtiön edustajien haastattelut. Tutkimus oli hyvin laadittu ja se peräänkuulutti vastuullisia toimintatapoja.

Johanna Salomaa-Hietasen pro gradu Aalto-yliopistossa: Tutkimus ESG‐informaation hyödyntämisestä sijoituspäätöksissä. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa vastuullisen sijoittamisen tilaa Suomessa sekä selvittää, kuinka ESG-informaatiota hyödynnetään konkreettisesti ja mitkä ovat sen hyödyntämisen suurimpia haasteita tällä hetkellä. Tutkimuksessa haastateltiin 18 suomalaista alan johtavaa asiantuntijaa. Tutkimuksella kirjoittaja pyrki myös nostamaan esiin parhaiksi koettuja käytäntöjä vastuullisessa sijoittamisessa Suomessa.

Finsifin stipendeillä palkituista töistä ja niiden tuloksista kuullaan lisää Finsifin syyskokouksessa 13.12. Ilmoittaudu mukaan!

Onnittelemme stipendien saajia!

Tomas Hildebrandt

Kirjoittaja on yhteisöasiakkaiden salkunhoitaja Evli Pankissa ja on toiminut Finsif:n stipendityöryhmän puheenjohtajana