Finsifin stipendiaattien terveisiä yhdeksän vuoden ajalta

Finsif jakaa vuosittain stipendejä vastuullisen sijoittamisen tutkimuksille. Stipendien jakamisella Finsif haluaa edistää vastuullisen sijoittamisen tutkimusta ja edistää tietoisuuden leviämistä Suomessa sekä tietenkin saada yhdistykselle näkyvyyttä.

Tutkimuksilta on edellytetty, että ne yhdistävät taloudelliset näkökulmat vastuulliseen sijoittamiseen tai yritysten yhteiskuntavastuuseen. Finsif haluaa erityisesti kannustaa suomalaista sijoittajanäkökulmaa tukevia tutkimuksia.

Stipendejä on myönnetty niin valmiille kuin valmisteilla oleville pro gradu -tutkielmille, tieteellisille artikkeleille, väitöskirjoille kuin tutkimushankkeille. Töiden akateemiseen arviointiin on aina osallistunut Finsifin jäsenkunnan ulkopuolelta eri yliopistojen professoreita.

Stipendien jako aloitettiin vuonna 2011. Stipendit eivät ole suuria, ja ne tulee pikemminkin nähdä tunnustuksina hyvistä ja kiinnostavista tutkimuksista tai hankkeista.

Kysyimme vuosien varrella stipendejä saaneilta, miten stipendit ovat vaikuttaneet heihin. Tavoitimme heistä 14. Useimpien työnkuvaan kuuluvat nykyisinkin vastuullisuuskysymykset. Moni on myös jatkanut akateemisella uralla.

Finsif:n stipendi oli hieno tunnustus työlleni. Se on auttanut verkostoitumaan vastuullisen sijoittamisen asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa.” – Jukka Kettunen, tohtorikoulutettava Hanken School of Economicsissa, stipendisaaja vuonna 2019 aiheena CSR and value creation in private firms

Palkituissa töissä on paljon tutkittu sijoittajien vastuullisuutta ja toimintaperiaatteita, kohdeyritysten vastuullisuusraportointia ja vuorovaikutusta sijoittajien kanssa, sekä muiden sidosryhmien ja yhteiskunnan odotusten ja arvojen vaikutuksia sijoitustoimintaan. Viime vuosina kiinnostavia uusia aihioita ovat olleet kiertotalous, kiinteistösijoittaminen ja private equity sijoitukset.

Kun aloitin pro gradu -tutkielmaani tavoitteeni oli tehdä tutkielma, joka ei olisi vain mielenkiintoinen kenen tahansa lukea, mutta myös avaisi minulle mahdollisuuksia työelämässä ja toimisi tietyllä tapaa käyntikorttina alan hommiin. Tutkielmaa on sittemmin ladattu yli 3500 kertaa.” – Eeva Toivonen, ESG-analyytikko Taalerilla impakti-tiimissä, stipendinsaaja vuonna 2018 aiheena Responsible investing: an analysis of the performance of responsible investments & the explanations of economics

Opiskelijoille ja tutkijoille rahoitus on aina tervetullutta, mutta jaetut stipendit ovat verrattain pieniä. Stipendin kannustus ja Finsifin huomionosoitus kuitenkin motivoi monia.

Stipendi mahdollisti osallistumisen ulkomailla pidettyyn workshopiin, jossa esittelimme tutkimuksen alustavia tuloksia ja saimme niihin palautetta. Yliopistoni matkarahat ovat sen verran niukat, että ilman stipendiä en olisi matkalle päässyt.” – nimetön palaute

Tutkimuksista on ollut vaihtelevasti hyötyä tekijöilleen tai muille tahoille, paljolti riippuen siitä millaisiin tehtäviin ja toimiin henkilöt ovat päätyneet.

” Tuohon aikaan sijoitustoimintaa tarkasteltiin hyvin rajoitetusta, taloudellisesta näkökulmasta. Nykyään ymmärretään huomattavasti paremmin, että sijoittamiseen liittyy monenlaisia preferenssejä. Ei vähiten vastuullisuusnäkökulmia. Koin että sain olla etujoukoissa lisäämässä tätä ymmärrystä.” – Pekka Puustinen, Pohjola vakuutuksen varatoimitusjohtaja, stipendinsaaja 2012 aiheena Towards a Consumer-Centric Definition of Value in the Non-Institutional Investment Context – Conceptualization and Measurement of Perceived Investment Value

Moni stipendien saajista vaikuttaa edelleen aktiivisesti vastuullisuusasioissa ja seuraa myös Finsifin toimintaa. Kysyimme millaisia terveisiä heillä on yhdistykselle ja sen jäsenille.

Finsifin stipendi opiskelijalle oli erittäin tärkeä ja kannustava tunnustus vaikka se ei vielä olekaan suoranaista hyötyä urallani tuonut. Vastuullisen sijoittamisen tutkimuksen tukeminen on tärkeää ja itse koin stipendin valtavan kannustavana. Toivon, että Finsif jatkaa aktiivisesti vastuullisen sijoittamisen tutkimuksen tukemista.” – nimetön palaute

Kiitos stipendistä ja tukemisesta ESGuran alkuvaiheilla. Nyt yli 5 vuotta myöhemmin edelleenkin työskentelen ESG:n parissa.” – Daniel Partia, ESG Specialist ISS ESG, stipendisaaja vuonna 2014 aiheena Hur påverkar ESG rating portföljavkastningar?

Aivan kaikki stipendien saajat eivät toimi nykyisin vastuullisuusasioiden tiimoilla. Elämäntilanteet ovat muuttuneet tai ura on vienyt muihin tehtäviin myös ulkomaille. Myös heille vastuullisuudella, sen tutkimuksella ja stipendeillä on ollut merkitystä.

Kannattaa uskoa unelmiin ja tehdä töitä niiden saavuttamiseksi, vaikka nämä unelmat olisivatkin urakehityksen tai muiden asettamien oletusten näkökulmasta vääriä.” – nimetön palaute

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille ja onnea ja menestystä töissänne ja toiminnassanne! Finsifissä olemme iloisia voidessamme kannustaa ja kehittää tutkimustyötä, joka edesauttaa uuden tiedon syntymistä ja ymmärryksen muodostumista vastuullisessa sijoitustoiminnassa.

 

Tomas Hildebrandt

Kirjoittaja on yhteisöasiakkaiden salkunhoitaja Evli Pankissa ja on toiminut Finsif:n stipendityöryhmän puheenjohtajana

Katso vuoden 2020 stipendiaatit täältä.