Finsifin stipendit vastuullisen sijoittamisen tutkimuksille 2020

Finsifin yhtenä tavoitteena on edistää vastuullisen sijoittamisen tutkimusta ja edistää tietoisuuden leviämistä Suomessa. Tätä tarkoitusta varten Finsif jakaa vuosittain stipendejä vastuullisesta sijoittamisesta kiinnostuneille opiskelijoille ja tutkijoille.

Tänä vuonna korkealaatuisia hakemuksia tuli runsaasti ja varsinkin pro gradu töitä palkittiin. Tutkimuksissa painottuivat ajankohtaisina teemoina Social Impact -rahastoihin, vihreisiin bondeihin sekä ESG dataan liittyvät aiheet.

Stipendit päätettiin jakaa seuraaville tutkimuksille:

Nebojsa Dimic, Vaasan yliopisto – tutkimushanke: The Role of Green Bonds in Shaping Sustainable Future

Piia Vaittinen, Hanken – väitöskirja: Investigating the Viability of Standardizing the ESG Data Within a Central Register

Sara Manninen, Jyväskylän yliopisto: Laskentatoimen rooli SIB-rahastojen taloudellisessa ja toiminnallisessa mallinnuksessa

Janne Manninen, Jyväskylän yliopisto: SIB-Rahastot vaikuttavuussijoittamisen instrumenttina

Essi Aholainen, Turun yliopisto: Stock Market Reaction to Green Bond Issuance Announcement

Henri Hagelberg, Hanken: Active Owners as Opposed to Shareholder Activists: The Case of Nordic Institutional Investors’ ESG Engagements

Markus Hjulgren, Aalto: The Disagreement in ESG Ratings: Does It Matter?

Sara Hellemaa, Aalto: Does Issuance of Green Bonds Make Firms More Environmentally Friendly?

Eveliina Leino, Vaasan yliopisto: Ilmastonmuutos taloudellisena riskinä institutionaaliselle sijoittajalle: ilmastonmuutoksen taloudellisten vaikutusten arviointi ja raportointi

Eero Vartiainen, Aalto: Why and How Do Institutional Investors Operationalize Corporate (Ir)Responsibility?

Emilia El Hattab, Aalto: Impact Investing Measurement in the Finnish Private Equity Field

Kaisa Olli, Turun yliopisto: Impact of ESG on Portfolio Performance

Pauliina Salomaa, Oulun yliopisto: Vastuullisen sijoittamisen menestys markkinoihin verrattuna sekä motivaatiotekijät vastuulliselle sijoittamiselle

Hakemuksia arvioineeseen työryhmään kuuluivat: Tomas Hildebrandt (pj), Kaj Alftan, Mika Kuisma, Mika Leskinen, Riikka Sievänen ja Hanna Silvola.