Hae mukaan Finsifin hallitukseen 2023

Finsifin nimitystoimikunta on saanut tehtäväkseen laatia yhdistyksen syyskokoukselle esityksen vuoden 2023 hallituksen kokoonpanosta. Ehdotuksessa otetaan huomioon yhdistyksen jäsenistön monimuotoisuus ja varmistetaan hallituksen tasapainoisuus ja tasapuolisuus. Hallitukseen valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3-6 muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta ja jäsenen yksi vuosi.

Vuonna 2010 perustetun Finsifin jäsenorganisaatioiden määrä on kasvanut 86 jäseneen. Yhdistyksen hallitukseen tarvitaan innostuneita, vastuulliseen sijoittamiseen sitoutuneita henkilöitä kehittämään yhdistyksen toimintaa. Finsifin hallituksen jäsenenä pääsee mukaan aitiopaikalle vaikuttamaan vastuullisen sijoittamisen kehitykseen Suomessa sekä edistämään yhdistyksen kansainvälistä yhteistyötä. Hallituksen kokouksia järjestetään keskimäärin kerran kuukaudessa. Yhdistyksen hallitusjäsenet ovat aktiivisesti osallistuneet myös työryhmätyöskentelyyn sekä yhdistyksen käytännön tehtäviin, kuten tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen.

Nimitystoimikunta toivoo, että hakijat kertovat hakemuksessaan lyhyesti itsestään, organisaatiostaan ja vastuullisen sijoittamisen osaamisestaan. Hakijoita pyydetään huomioimaan, että hallitustyöskentelyyn on mahdollista allokoida riittävästi aikaa. Finsifin hallitustyö on tiivistä ja tavoitteet kunnianhimoisia. Toimikunta muodostaa hakijoista esityksen hallitukseksi Finsifin syyskokoukselle. Valmistelussa seurataan yhdistyksen Hyvä Hallintotapa -ohjetta (https://www.finsif.fi/hyva-hallintotapa/).

Haastattelut pidetään Microsoft Teamsin välityksellä 13.10. kello 13 – 16, 18.10. kello 15 – 17 sekä 21.10. kello 9 – 11. Hakijoita pyydetään esittämään hakemuksissaan toive haastatteluajasta näiden ajankohtien puitteissa.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Jari Pussinen ottaa vastaan hakemuksia 30.9.2021 asti osoitteeseen jari.pussinen@tradeka.fi.

Ilmoitusta saa jakaa eteenpäin omissa verkostoissanne.

Tervetuloa mukaan toimintaan,

Nimitystoimikunta 2022

Marjo Berglund
Anna Hyrske
Jari Pussinen