Hållbar allmännytta

Två tredjedelar av privatplacerarna beaktar ansvarsfullhetsaspekter vid sina placeringsbeslut enligt Börstiftelsens och Finlands aktiesparares Placerarbarometer från mars 2019. Det är glädjande att barometern visar att ansvarsfullhet finns i privatplacerarnas tankar men samtidigt indikerar barometern att en tredjedel av placerarna inte bryr sig om ansvarsfullhet då de gör sina placeringsbeslut. Om var tredje privatplacerare struntar i sina placeringars inverkan på miljö och samhälle och i hur bolagen förvaltas, hur är då läget bland institutionella placerare? Har vi orsak att anse oss vara mera insatta och engagerade i ansvarsfullhet än privatplacerarna? Och hur är läget i allmännyttiga stiftelser och fonder, som jag själv representerar, hur många tredjedelar beaktar ansvarsfullhetsaspekter i sin placeringsverksamhet?

Jag påstår att så gott som alla stiftelser och fonder som förvaltar kapital för allmännyttiga ändamål borde ha en policy för ansvarsfullhet. Ansvarsfullhet sitter mycket väl in i det långsiktiga tänket i stiftelser och fonder, att förvalta donationer är synnerligen långsiktig verksamhet. Då placeringsportföljen ska växa och ge avkastning under många generationer är det naturligt och till och med nödvändigt att fästa vikt vid god förvaltning och hållbar utveckling. Kombinationen av ansvarsfullhet och långsiktighet ger goda möjligheter att uppnå stiftelsers och fonders långsiktiga avkastningskrav. Principiella hinder för att beakta ansvarsfullhet finns alltså inte, snarare är ansvarsfullhet ett naturligt stöd för den allmännyttiga verksamheten.

Jag tror att mottagare av stipendier och understöd kommer i framtiden allt oftare att ställa frågor om hur ansvarsfulla de placeringar är som har genererat avkastningen. För att kunna svara på den frågan behöver stiftelser och fonder kunna redovisa för sina principer och hur de förverkligas. Många stiftelser och fonder har redan uttalade principer, strategier eller förbindelser gällande ansvarsfullhet, jag är övertygad om att antalet fortsätter att växa. Att beakta placeringarnas ansvarsfullhet är inom kort en självklar del av en god och långsiktig förmögenhetsförvaltning.

Förvaltare av kapital för allmännyttigt ändamål är kanske inte de första som nosar på nya vindar men när de väl ger sig på något gör de det med tålamod och uthållighet och med siktet ställt långt in i framtiden. För det behövs hållbarhet också i placeringsbesluten.

Ninny Olin

Jobbar som ekonomichef på Svenska litteratursällskapet (SLS) och ansvarar för processerna för ansvarsfullhet i SLS placeringar.