Hallitus

Outi Kalpio
PUHEENJOHTAJA

Outi Kalpio vastaa osake- ja korkosalkunhoidosta sekä vastuullisen sijoittamisen kehittämisestä LähiTapiola Varainhoidossa. Hän on toiminut sijoitustehtävissä vuodesta 1998 ja vastuullisen sijoittamisen parissa vuodesta 2006 lähtien.

Vastuutehtävät - Toiminnan kehittäminen, jäsenasiat ja hallinto, strategian kehittäminen ja edistäminen

Magdalena Lönnroth
VARAPUHEENJOHTAJA

Magdalena Lönnroth on Kirkon eläkerahaston salkunhoitaja ja vastuullisen sijoittamisen päällikkö. Hän oli perustamassa Finsifiä vuonna 2010, ja toiminut siitä lähtien aktiivisesti Finsifin hallituksessa ja työryhmissä.

Vastuutehtävät - Strategian kehittäminen ja edistäminen, vastuullisen sijoittamisen markkinatutkimus

Annareetta Lumme-Timonen
HALLITUKSEN JÄSEN

Annareetta Lumme-Timonen, TkT, toimii sijoitusjohtajana Solidiumissa. Hän vastaa myös yritysvastuutyön johtamisesta ja Solidiumin toiminnan kehittämisestä vastuullisena omistajana. Hänen aiempi työuransa on pääomasijoittamisesta, erityisesti teknologia- ja kasvuyrityksissä, vuodesta 1991 lähtien.

Vastuutehtävä hallituksessa - Akateeminen yhteistyö

Jukka Vähäpesola
HALLITUKSEN JÄSEN

Jukka Vähäpesola toimii osakesijoitusjohtajana Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elossa. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus sijoittamisesta ja reilun 10 vuoden kokemus vastuullisesta sijoittamisesta. Aiemmin hän on toiminut osakesijoitusjohtajana Eläke-Fenniassa.

Vastuutehtävä hallituksessa - ESG:n vaikutus sijoitusten tuotto/riskisuhteeseen

Lea Jääskeläinen
HALLITUKSEN JÄSEN

Lea Jääskeläinen toimii Danske Bank Asset Managementissä johtajana ja on Danske Bank Wealth Managementin Suomen johtoryhmän sekä pohjoismaisen myynnin johtoryhmän jäsen. Hänellä on 25 vuoden kokemus pääomamarkkinoista. Koulutukseltaan hän on lakimies Helsingin yliopistosta.

Vastuutehtävä hallituksessa - Kansainvälinen yhteistyö

Mika Leskinen
HALLITUKSEN JÄSEN

Mika Leskinen toimii OP Varallisuudenhoidossa vastuullisen sijoittamisen johtajana. Hänen tehtäviin kuuluu vastuullisen sijoittamisen strategioiden suunnittelu ja kehittäminen ESG-yksikössä sekä strategioiden toteuttaminen yhdessä salkunhoitajien kanssa.

Vastuutehtävä hallituksessa - Ympäristöriskien ja –mahdollisuuksien huomioiminen sijoitustoiminnassa

Riikka Sievänen
HALLITUKSEN JÄSEN

Riikka Sievänen on vastuullisen sijoittamisen asiantuntija KPMG Oy Ab:ssa. Työn ohella hän tekee väitöskirjan jälkeistä tutkimusta instituutiosijoittajien vastuullisesta sijoittamisesta Helsingin yliopiston Taloustieteen laitoksella. Riikka toimii myös Finsifin edustaja Sitran kansallisessa vaikuttavuusinvestoimisen ohjausryhmässä.

Vastuutehtävät hallituksessa - ESG:n vaikutus sijoitusten tuotto/riskisuhteeseen, akateeminen yhteistyö

Vesa Lehtomäki
HALLITUKSEN JÄSEN

Vesa Lehtomäki on Korona Investin perustajaosakas. Hän on toiminut yhtiön toimitusjohtajana 10 vuotta ja ollut tehtävässään nostamassa kahta pääomarahastoa. Ennen tätä hän työskenteli Sitrassa useissa johtotehtävissä. Hänellä on vankka kokemus pääomasijoittamisesta vuodesta 1995 lähtien.

Vastuutehtävä hallituksessa - Yhteistyö ja sponsorointi