Historia

 

YK:n periaatteet yhdistävänä tekijänä

Joukko YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden allekirjoittajia kokoontui syksyllä 2009 keskustelemaan yhteisen foorumin tarpeesta. Lukuisten keskustelujen, ideariihien ja kokoontumisten tuloksena syntyi 10.6.2010 Finsif - Suomen vastuullisen sijoittamisen foorumi.
(Tänä päivänä YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteista käytetään nimitystä PRI, Priciples for Responsible Investment.)


Perustajajäsenet:

Danske Capital
Ethix SRI Advisors
FIM Varainhoito Oy
GES Investment Services
GreenStream Network Plc
HYY Yhtymä
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola
Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia
Kirkon keskusrahasto
Kuntien eläkevakuutus
Nordea
OP-Rahastoyhtiö Oy
Osuuskunta Tradeka-yhtymä
Pohjola Varainhoito Oy
Tapiola Varainhoito Oy
SEB Gyllenberg Asset Management Oy
Ålandsbanken Abp