Kaislikossa suhisee ja niin myös vastuullisessa sijoittamisessa – kirjallisuuden poimintoja

Elämä on jatkuvaan muutokseen sopeutumista. Se, jos mikä on opittu erityisesti viimeisten vuosien varrella. Ennakointi on asia, johon voi yrittää vaikuttaa- vastuullinen sijoittaminen on kartalla pysymistä ja uusien tulokulmien hakemista, kestävän kehityksen haasteisiin vastaamista, riskien hallintaa ja tuoton varmistamista. Olisiko kesän kynnyksellä aika hakea inspiraatiota vastuulliseen sijoitustyöhön? Suomessa on vankkaa, kansainvälisestikin noteerattua vastuullisen sijoittamisen osaamista – tällä kertaa agendalla suomalaisten kirjoittamat alan opukset.

Tämän blogini* tavoite on nostaa esille keskeisiä suomalaisia teoksia, joista jokainen on taitonäyte suomalaisesta vastuullisen sijoittamisen osaamisesta. Kirjat toimivat toisiaan tukevana pakettina niin aihepiiriin tutustuville, kuin jo pidemmälle vastuullisen sijoitustyön ammattilaisille. Kirjat ovat vastuullisen sijoittamisen tarkastelua erilaisista näkökulmista ja ne toimivat yksittäin tai yhdessä lukukokemuksina eri tarpeisiin

Kolme lukemaani kirjaa ovat Kurittu ”Sijoita rahasi vastuullisesti” (Alma Talent 2021), Landau & Silvola ”Sustainable Investing, Palgrave Macmillan 2021 (suomenkielinen versio ”Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin”, Alma Talent 2019), sekä Hyrske, Lönnroth, Savilaakso & Sievänen ”Responsible Investor” (Kauppakamari 2020, englanninkielinen päivitetty painos ”The Responsible Investor: An Introductory Guide to Responsible Investment”, tulossa syksyllä 2022).

Taustaa
Kirjat valikoituivat tarkasteluun etsiessäni suomalaisia viime vuosina julkaistuja vastuullisen sijoittamisen teoksia. Silvolan ja Landaun, sekä Hyrske & all., kirjoittajat ovat ennestään tuttuja nimiä vastuullisen sijoittamisen kentällä. Nämä kirjailijat ovat olleet aktiivisesti mukana viemässä eteenpäin vastuullista sijoittamista omissa rooleissaan, osa jo Finsifin perustamisesta saakka. Nämä kaksi teosta ovat selkeästi suunnattuja ammattisijoittajille sekä tietokirjoiksi korkeakoulumaailmaan. Kurittu puolestaan on vastuullisuuskysymysten asiantuntija ja viestijä, sekä vastuullisen piensijoittamisen puolestapuhuja. Hänen teoksensa on suunnattu ”kansankielisesti” kaikille sijoittamisesta kiinnostuneille, jotka haluavat päästä kartalle matalalla kynnyksellä vastuullisen sijoittamisen maailmaan.

Sijoita rahasi vastuullisesti – Kurittu, (Alma Talent 2021)
”Oivallus- vastuullisesta sijoittamisesta tulee viestiä niin, että mummokin sen ymmärtäisi”

Ilahduin löydettyäni Kuritun kirjan. Löysin sen mutkan kautta kuunneltuani Julia Thurénin kirjan ”Kaikki kuluttamisesta: Näin aloin käyttää rahojani paremmin, Gummerus 2021”, mukaansa tempaava opus sekin. Kuritun kirjasta kertoo oleellisen jo vilkaisu sisällysluetteloon- tällä matkalla ei eksy, vaan tässä opuksessa kahlataan jopa viihteenomaisesti, mutta ammattimaisesti vastuullisen sijoittaminen agendaa.

Ollessani vastuullisen sijoittamisen näköalapaikalla, Finsifissä, alan sanasto ja keskustelu ovat tuttuja, mutta Kurittua kuunnellessani ymmärsin, ettei asia ole suinkaan itsestäänselvyys. Vastuullisen sijoittamisen teemaan perehtymättömien into voi lopahtaa heti alkuunsa, kun kynä sauhuten kokoaa muistiinpanoja ja merkintöjä yrittäen päästä hämähäkinseittimäiseen lyhenteiden ja käsitteiden verkkoon käsiksi: ESG, TCFD, IIGCC, SASB, NFRD, IIRC, PRI, GRESB, , SIFs, MIFID jne. jne. Oleellisia? Kyllä, mutta jos tavoitteena on tietoisuuden lisääminen ja vastuullisen sijoittamisen maailman avaaminen laajemmalle kuulijakunnalle, on kansankielinen lähestymistapa paikallaan.

Kuritun kirjasta löytyvät keskeiset asiat (myös terminologia ja lyhenteet), mutta lähestymistapa on maanläheinen, teksti vaivatonta sisäistää ja sitä rikastuttaa persoonallinen ilmaisu. Kirja sisältää kiinnostavia esimerkkejä ja se tuo vastuullisen sijoittamisen teeman tärkeyden esille kuitenkaan antamatta vastauksia lukijalle siitä, miten tulisi toimia. Ehdotonta plussaa kirja saa äänikirjavaihtoehdosta perinteisen kirjan ohella.

Suosittelen kirjaa helpoksi makupalaksi kaikille vastuullisesta sijoittamisesta kiinnostuneille, aiheeseen jo paneutuneille tai perehtymättömille. Uskon teoksen olevan kipinä monelle piensijoittajalle tai vastuullisen sijoitustyön parissa aloitteleville henkilöille. Kirja tarjoaa helpotusta niille, jotka kokevat kynnyksenä tarttua ammattisijoittajille suunnattuun aiheen kirjallisuuteen, sillä teos selkeyttää ajatusmaailmaa ja auttaa ensiaskeleissa suuntaamaan sijoitustyötä vastuullisempaan tarkasteluun.

Sustainable Investing -Landau & Silvola  (Palgrave Macmillan 2021)
(suomenkielinen versio ”Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin”, Alma Talent 2019)
”Oivallus-käytännön esimerkkien kautta ymmärrys vastuullisesta sijoittamisesta sisäistyy”

Kirjailijat ovat toimineet pitkään vastuullisen sijoittamisen kentällä, ja kirjan lopputulos yhdistää vankkaa akateemista taustatyötä, sekä kokemusta käytännön vastuullisesta sijoitustoiminnasta. Kirjasta löytyy sijoittamisen toimialan parissa työskentelevien ammattilaisten kommenttipoimintoja elävöittämään ja tuomaan konkretiaa tekstiin. Lisäksi kirja sisältää useita CASE-esimerkkejä. Alkuperäinen teos ”Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin” on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta ja kirja on käännetty englanniksi, kiinaksi ja tulossa on myös käännösversio eestiksi.

Kirja kattaa vastuullisen sijoittamisen terminologiaa ja käsitteistöä, mutta käsikirjamaisuuden sijaan sulattaen ne luontevasti asiakokonaisuuksien sisään. Teksti pohjautuu sekä teoriaan, että runsaslukuiseen määrään CASE-esimerkkejä. CASE-esimerkeissä tarjotaan näkökulmia tapauksista niin sijoittajan, kun käsiteltävän yrityksen näkökulmista.  Kirjan rakenne on suunniteltu toimivaksi paketiksi ja sen luettavuutta lisää kappaleiden alussa oleva aiheen taustoitus, vastuullisen sijoittamisen asiantuntijoiden sitaatit, ja lopussa esille tuodut tapausesimerkit.

Vastuullisen sijoittamisen ymmärrys, käytännönkokemus, esimerkit ja teoria ovat tämän teoksen kiinnostavuuden avaintekijöitä. Kirjassa tarkastellaan muun muassa aktiivisen omistajuuden näkökulmaa ja pohditaan vastuullisuutta osana sijoitusanalyysiä, sekä tuodaan esille vastuullisuuden ja tuottojen välistä linkkiä. Kirja toimii helppolukuisena kokemuksena läpi julkaisun. Vastuullinen sijoittaminen tämän kirjan valossa näyttäytyy kannustavana ja uskottavuutta lisää runsaslukuiset viitteet alan tutkimuksiin ja muihin lähteisiin.

Vastuullinen SijoittajaHyrske, Lönnroth, Savilaakso & Sievänen (Kauppakamari 2020), englanninkielinen päivitetty painos ”The Responsible Investor: An Introductory Guide to Responsible Investment”, tulossa syksyllä 2022).
”Oivallus- luettuasi tämän teoksen, voit olla 98 % varma, että kaikki oleellinen on näissä kansissa”

Kirja on taitonäyte siitä millaisena kirjoittajat ovat näyttäytyneet myös yhteistyössä, hallitustyössä, puhujina ja sparraajina vastuullisen sijoittamisen saralla työskennellessäni kohta kuusi vuotta Finsifin listoilla. Kirjoittajat ovat alansa osaajina ehdotonta kärkikastia vastuullisessa sijoitustyössä ja sen edistämisessä Suomessa. Tämä käytännön tietotaito, sekä akateeminen taustatyö ja alan seuraaminen pohjustaa vakuuttavan lukukokemuksen.

Julkaisu on rakennettu systemaattisesti ja lukijalle alkaa hahmottua jo yksityiskohtaisen sisällysluettelon pohjalta vastuulliseen sijoittamiseen liittyvä moniulotteinen kokonaisuus. Looginen jaksotus vastuullisen sijoittamisen historiasta, käsitteisiin aina tulevaisuuden skenaarioihin mahdollistaa kirjan hyödyntämisen vastuullisessa sijoitustyössä- kirja toimii apuna konkreettisessa työssä ja kattavana oppikirjana korkeakouluopiskelijoille. Kirja käy myös sellaisenaan kertalukukokemuksena, mutta runsaan tietomäärään, sekä lukuisten ymmärtämystä syventävien sekä havainnollistavien taulukoiden ja kuvien johdosta kirja on parhaimmillaan palasteltuina. Tästä kirjasta löydät sanaston vastuullisen sijoittamisen termistöön ja omaksut keskeiset asiakokonaisuudet.

Lopuksi
Ihanne tilanteessa suosittelen lukemaan kaikki kolme kirjaa, sillä vaikka käsitteistö ja teoria ovat toisintoa, kirjat tukevat toisiaan. Kuritun kirja on kohdennettu laajemmalle yleisölle sen helppolukuisuuden vuoksi, ja se tukee myös Finsifin tavoitetta edistää vastuullisen sijoitustoiminnan ymmärtämystä yleisesti Suomessa. Laudaun & Silvolan kirja on vastuullisen sijoittamisen kovan ammattiosaamisen kärkikastia ja suosittelen sitä myös vastuullisen sijoittamisen konkareille sen sujuvan kirjoitusasun ja ajatuksia avaavien CASE- esimerkkien vuoksi. Hyske & all., kirja on puolestaan kaikenkattava opas selkeyttämään vastuullisen sijoittamisen kokonaisuutta aina alan kehityksestä konkreettisiin työkaluihin asti, ja se sopii niin aiheesta kiinnostuneille, ammattilaisille kuin opintokokonaisuuksien kirjallisuudeksi.

Lukuiloa vastuullisen sijoittamisen kirjallisuuden parissa,

Leila Räsänen
Toiminnan koordinaattori
Finsif

*Arvostelu edustaa allekirjoittaneen henkilökohtaisia lukukokemuksia. Arvostelu ei sisällä kaupallista yhteistyötä.