Kansainvälisiä tuulia vastuullisen sijoittamisen MUST -tapahtumassa, PRI in Person 2019

Pariisissa on parhaillaan meneillään maailman kattavin ja suurin vastuullisen sijoittamisen konferenssi, PRI in person. 1600 osallistujaa on kokoontunut kuulemaan vastuullisen sijoittamisen ajankohtaisista tuulista. PRI lyhenne tulee sanasta Principles for Responsible Investing, jotka ovat YK:n kuusi vastuullista sijoittamista koskevaa periaatetta. Sijoitusalan organisaatiot voivat lähteä mukaan PRI:n allekirjoittamalla nämä periaatteet ja toteuttamalla niitä liiketoiminnassaan. Edistystä mitataan raportoimalla säännöllisesti PRI:lle (lisätietoa PRI:stä). Finsifin jäsenistä noin 40% lukeutuu PRI:n allekirjoittaneiden joukkoon.  Maailmanlaajuisesti allekirjoittaneita on noin 2300. Tiedon määrä kokouksessa on valtava ja tämän vuoksi oma reflektointi liittyy sessioihin, joihin osallistuin, some-tulkintaan, keskusteluihin sekä muihin tietolähteisiin.

Finsifin korvina PRI in Person -tilaisuudessa ovat hallituksesta Anna Varpula (SP-Rahastoyhtiö), Marja Karttunen (Sitra) sekä Anna Hyrske (Ilmarinen). Varsinaisena jäsenistön, Finsifin, edustajana toimii allekirjoittanut, toiminnan koordinaattori Leila Räsänen. Finsif on yhdistyksenä ensimmäistä kertaa mukana tapahtumassa. Ilahduttavasti paikan päällä on hallituksen ja koordinaattorin ohella myös Finsifin jäsenistöstä kelpo edustus: Aktia, Elo, Keva, Kirkon Eläkerahasto, LähiTapiola Varainhoito, EVLI,  Svenska Litteraturskällskapet, Tradeka ja Valtion Eläkerahasto VER.

Tietoisuus ilmastonmuutoksesta on ollut täällä vahvasti läsnä, myös ilmastohätää ja sen vaikutusta katoavaan luonnonvaraan korostetaan. Ilmastonmuutos vaikuttaa vahvasti kaikkiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Shellin toimitusjohtaja Ben van Beurden totesi Climate  action 100+ – aloitteen myötä yhtiön asettaneen kunnianhimoiset netto hiilijalanjälki  tavoitteet: -20% vuoteen 2030 mennessä ja -50% vuoteen 2050 mennessä. Tätä on odotettu- tavoitteet linkitetään myös johdon palkitsemisjärjestelmiin!!

Ruuan tuotannon osalta vahvistui jo tiedossa oleva tosiasia, mutta sitäkin kipeämmällä sanomalla- ruuan globaali tuotantoprosessi ei toimi emmekä me ehdi korjaamaan sitä. Biodiversiteetti ja sen mahdollistama luontopääoma kärsii hävikkiä ennätystahdilla ja se voi laskea jopa puoleen seuraavien lähivuosikymmenten aikana. Biodiversiteetti mahdollista meillä erilaisia elinoloja ja ekolokeroita, eläinlajeja, jotka edelleen vaikuttavat lajistoon ja sen määrään, veden pidätyskykyyn, hiilen sidontaan, virkistysarvoihin, hapen määrään, melun torjuntaan jne. Muun muassa pölyttäjät, kuten mehiläiset ovat herkkiä elinolojen muutokselle ja niiden väheneminen vaikuttaa suoraan ruuan tuotantoon. Puheenvuorossa korostui yritysten tarve kokonaisvaltaiseen tarkasteluun kestävyyskysymyksissä. Esimerkiksi yksittäisiin sertifikaatteihin pohjaaminen ei riitä, vaan tarvitaan työtä paikallisesti mm. lapsityövoiman suhteen sekä teknologiaa, kuten satelliittiseurantaa riskialueilla (Néstle). Palmuöljyn tuotannosta keskusteltiin, sillä sen kysymysmerkit kaikilla ESG-alueilla ovat maailmaa puhuttelevia mm. ihmisoikeudet, sademetsien raivaaminen viljelymaaksi ja biodiversiteetin tuhoaminen. Mustavalkoinen ei kuitenkaan tämäkään agenda ole: palmuöljyn sato on pinta-alaan nähden kiistatta tuottavin (4,4  vs. soya 0,4 tonnia/ha/vuosi) ja se työllistää yli 4 miljoonaa ihmistä. Lisäksi kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n mukaan sen tuotannon lopettaminen ei ole ratkaisu – palmuöljy on mm. tärkeä elintarvikeaines yli puolelle maailman asukkaista (lisätietoa IUCN).

PRI in Person -tapahtuma tarjoaa paikan verkostoitumiselle, sekä antaa vastauksia moniin ESG-aiheisiin kysymyksiin. Toki moni asia jää ylätasolle ja konkreettisia keissejä janoaisi aina lisää. On itsestä kiinni miten seminaaripäivänsä rakentaa, ketä sopii tavattavan, miten paukut riittävät verkostoitumiseen. Ekakertalaisena tapahtuma vaatii opettelua, toki oma näkökulmanikin on erilainen, sillä en edusta suoranaisesti yhtä toimijaa. Suosittelenko jäsenistölle? Kyllä! Ehkäpä voisimme ensi vuonna laajentaa porukkaa ja pohtia oman kokoontumisen tapahtuman kylkeen, kenties?

Tässä vielä yksi mieleen jäänyt asia loppuun, joka on sovellettavissa kaikkiin ESG-teemoihin: ABN Abron, Marie Anne van Dijk (Head Environment, Social Risk Advisory & Monitoring) totesi, että on ensin määritettävä miksi sosiaalinen vastuu koskee organisaatiota? Heidän tapauksessaan pankkina tarkoitus on tehdä rahaa, mutta myös vastata ihmisistä. Hän luetteli henkilöstön, asiakkaat, rahastot ja niihin lukeutuvat yritykset ja niiden työntekijät- näin ajateltuna sijoittajan oman toiminnan sosiaaliset vaikutukset ovat mittavat ja koskevat tuhansia ja aina tuhansia ihmisiä aina ruohonjuuritasolle asti. Vieläkö joku voi väittää etteikö sijoittajan sosiaalisen vastuun kenttä osuisi ihan jokaisen sijoitusalan toimijan tontille. Eli nyt hommiin tälläkin saralla!

Pariisissa,
Leila Räsänen, Finsif
Toiminnan koordinaattori
044 5966 302
info@finsif.fi