Medialle

Finsifillä on käytössä kaksi logovaihtoehtoa jäsenyritysten hyödynnettäväksi sekä sovittujen yhteistyökumppanuuksien (seminaarit, blogit jne.) yhteydessä käytettäväksi huomioiden seuraavat periaatteet:

- Logoa voi hyödyntää jäsenyrityksen sekä sisäisessä, että ulkoisessa viestinnässä
- Logo on ensisijaisesti keino viestiä yhdistyksen jäsenyydestä. Sen sijaan se ei ole varmenne/todennus vastuullisuuden toteuttamisesta.
- Mikäli logo esiintyy jäsenorganisaation sivuilla erillisenä kuvaa, sen käytön yhteydessä tulee olla maininta ”Finsifin jäsenorganisaatio/jäsen”
- Yhteistyökumppanuuksien osalta logon käytöstä sovitaan aina erikseen
- Ensisijaisesti käytetään värillistä vaihtoehtoa

Logon lataus - klikkaa logoa

Lisätietoa:
Leila Räsänen
toiminnan koordinaattori
Finsif

info@finsif.fi