Mitä vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa?

Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ympäristöasioiden, sosiaaliseen vastuuseen liittyvien tekijöiden sekä hallintotapa-asioiden eli ns. ESG-asioiden (Environment, Social and Governance) huomioon ottamista sijoitustoiminnassa siten, että salkun tuotto- ja riskiprofiili paranevat.

Vastuullisessa sijoittamisessa ei ole olemassa yhtä tai ainoaa tapaa, vaan jokainen sijoittaja valitsee omaan sijoitusstrategiaansa sopivat työkalut. Sijoittaja voi huomioida ESG-asiat sijoitustoiminnassa eri lähestymistapoihin nojautuen. Vastuullista sijoittamista on mahdollista tehdä kaikissa omaisuuslajeissa.

Miksi vastuullista sijoittamista?

Sijoittajalla voi olla erilaisia ja usein rinnakkaisia syitä sijoittaa vastuullisesti. Vastuullisen sijoittamisen motiivit liittyvät usein laajempaan riskienhallintaan ja hyvien sijoitustuottojen varmistamiseen. Lisäksi sijoittaja voi ESG-asioiden huomioimisella hakea yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä omalle toiminalleen. Sidosryhmien odotuksilla on merkitystä, ja useimmat sijoittajat haluavat huolehtia niin brändiarvostaan kuin valmistautumisestaan viranomaisten tuleviin vaatimuksiin.