Miten kestävän kehityksen tavoitteet linkittyvät raportointiin sijoitusalalla?

Loppuvuodesta 2019 Tanskan vastuullista sijoittamista edistävä organisaatio, Dansif esitti ensimmäistä kertaa yhteistyöehdotuksen muille pohjoismaisille vastuullisuusverkostoille (SIF), (Ruotsin Swesif, Norjan Norsif, Tanskan Dansif sekä Islannin Icesif). Dansif oli päättänyt teettää selvityksen kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDG) raportoinnista sijoitusalalla ja tiedusteli muiden pohjoismaiden halukkuutta lähteä mukaan projektiin. Finsif näki tässä erinomaisen mahdollisuuden kokeilla yhteistyötä, varsin kohtuullisella rahallisella panostuksella sekä pienellä työmäärällä. Selvityksen toteutti ulkopuolinen konsultti (Klinkby Enge) ja koordinoinnista vastasi Dansif.

Investor Reporting on the Sustainable Development Goals, eli raportti kestävän kehityksen tavoitteiden raportoinnista sijoitusalalla toteutettiin 2019/2020 taitekohdassa ja raportti on hiljattain valmistunut. Mukana selvityksessä ovat Tanska, Suomi ja Ruotsi. Islanti ja Norja jäivät omavalintaisesti selvityksen ulkopuolelle. Raportissa esitellään maakohtaisten haastattelujen pohjalta esille nousseet viisi standardia/ohjeistusta, joita pohjoismaiset sijoittajat hyödyntävät SDG -raportoinnissa, sekä lisäksi kolme avain sidosryhmien huomioimaa standardia/ohjeistuista. Haastattelut toteutettiin valikoimalla institutionaalisista sijoittajista suurimpia toimijoita ja huomioimalla asset owner -ja asset manager perspektiivit. Haastateltavia organisaatioita oli yhteensä 17 (Ruotsi 6, Norja 1, Suomi 4 ja Tanska 6).  Englanninkielisen tiivistelmän löydät täältä. Koko julkaisun löydät täältä.

Raportin keskeiset tulokset
– SDG -tavoitteiden merkitys kasvaa tulevaisuudesta sekä sijoitusalan toimijoiden, että ympäröivien sidosryhmien keskuudessa – kysyntä parantaa datan laatua
– SDG -tavoitteet nähdään selkeänä ja ymmärrettävänä tapana viestiä kestävyysasioista sidosryhmille
– EU-regulaation kehityksen koetaan myötävaikuttavan standardisoidun SDG-raportoinnin muodostumiseen sekä yritys-, että sijoittajasektorilla
– Haasteena koetaan SDG -raportointitapojen hajanaisuus ja puute sekä datan saatavuus ja laatu. Olemassa olevia SDG -raportointiohjeistuksia hyödynnetään vähissä määriin.
– Datan vähäinen kattavuus ja laatu, sekä SDG tavoitteiden integroimattomuus sijoittajan omiin toimintatapoihin (investment policies) nähdään viherpesuriskinä

Finsif mukana uudessa Kestävän kehityksen toimikunnassa
Vuodenvaihteessa Finsifiä pyydettiin nimeämään ehdokas Suomen Uuteen kestävän kehityksen toimikuntaan. Hallitus nimesi ehdokkaaksi yhdistyksen puheenjohtaja Lea Jääskeläisen.  Uusi kestävän kehityksen toimikunta on asetettu toimikaudelle 2020-2023 ja Lea on virallisesti nimettynä Finsifin edustajana varajäseneksi toimikuntaan. Toimikunnan puheenjohtajana toimii pääministeri Sanna Marin. Varapuheenjohtajina toimivat ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen ja valtiovarainministeri Katri Kulmuni.  Uudella kaudella toimikunnan tehtävänä on vauhdittaa globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda2030:n, toimeenpanoa. Finsif edustaa toimikunnassa vastuullisen sijoittamisen geneeristä agendaa huomioiden Finsifin monipuolisen jäsenkantamme. Lisätietoa toimikunnasta.

Leila Räsänen
toiminnan koordinaattori
info@finsif.fi

Finsif on mukana pohjoismaisessa vastuullisen sijoittamisen keskustelussa kokoontumalla vuosittain yhteen, Nordic SIF -kokoukseen. Tänä vuonna Nordic SIF -kokousvuoron järjestäjänä olisi Suomi, mutta maailmalla vallitsevien poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi Finsif hakee tapoja välittää pohjoismaiset terveiset koostetusti etänä vuoden 2020 mittaan.