Jäseneksi

Finsifin sääntöjen mukaan jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus. Hakijan tulee olla Suomessa toimintaa harjoittava oikeushenkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Edellytetään, että jäseneksi hakeva yhteisö on omassa organisaatiossaan tehnyt päätöksen sitoutua vastuulliseen sijoittamiseen ja sen edistämiseen.

Finsifin jäsenistä suuri osa on YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (PRI) allekirjoittajia. Periaatteiden allekirjoittaminen ei kuitenkaan ole vaatimus jäsenyydelle Finsifissä. Edellytyksenä kaikille hakijoille on julkinen sitoutuminen vastuulliseen sijoittamiseen yhteisön omilla nettisivuilla. Hakijan nettisivuilla tulee olla kerrottuna, miten vastuullinen sijoittaminen on integroitu toimintaan. Samaten edellytetään, että hakijalla on jo vakiintuneeksi katsottavaa toimintaa.

Finsif on jäsentensä summa. Finsifin toiminta perustuu jäsenten edustajien aktiivisuuteen ja vapaaehtoistoimintaan, joten kaikkia jäseniä kannustetaan osallistumaan eri projektiryhmien/teemaprojektien työskentelyyn.

Hakemusprosessi käynnistyy lähettämällä Finsifin hallitukselle vapaamuotoisen kirjeen, josta käy ilmi hakijan sitoutuminen vastuulliseen sijoittamiseen sekä siihen liittyvät periaatteet ja tavoitteet. Jäsenhakemukset liitteineen toimitetaan sähköpostitse Finsifin koordinaattorille, info(a)finsif.fi. Hakemus käsitellään hallituksen seuraavassa kokouksessa.

Jäsenmaksu

Yhdistyksen syyskokous päätti vuoden 2022 jäsenmaksujen määräytymisestä sijoitusvarallisuuden tai henkilöstömäärän perusteella seuraavasti:

Sijoitusvarallisuus alle 200 milj. /alle 10 työntekijää
700 euroa

Sijoitusvarallisuus 200 milj. tai yli, alle 1 mrd./ 10 työntekijää tai yli, alle 50 työntekijää
1100 euroa

Sijoitusvarallisuus 1 mrd. tai yli, alle 5 mrd./50 työntekijää tai yli, alle 200 työntekijää
1600 euroa

Sijoitusvarallisuus 5 mrd. tai yli /200 työntekijää tai yli
2000 euroa

Jäsenmaksu määräytyy sen kriteerin mukaan, joka on korkeammassa maksuluokassa.

Sellaiset palveluntarjoajat, jotka eivät ole varainhoitajia tai sijoittajia, maksavat perusmaksun mukaan.

Finsif voi vastaanottaa lahjoituksia toimintansa tukemiseksi.