Vastuullisen sijoittamisen keskeinen sanasto

 

a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | l | m | n | p | r | s | t | u | v | y | š
Reset list
eettinen sijoittaminen -  Sijoitustoimintaa, jossa sijoituskohteiden valintaa määrittävät sijoittajan omat arvot enemmän kuin odotettavissa oleva taloudellinen tuotto.
Equator Principles -  Arviointikehys, jonka avulla voidaan määritellä ja arvioida eri rahoitusprojekteihin, kuten infrastruktuuri- ja muihin teollisuushankkeisiin liittyviä sosiaalisia- ja ympäristöriskejä.
ESE-asiat -  Environmental, Social and Ethical issues; ympäristökohtaiset, sosiaaliset ja eettiset tekijät.
ESG-asiat -  Environmental, Social and Governance issues; ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyvät asiat.
Eurosif -  Vastuullisen sijoittamisen eurooppalainen kattojärjestö, jonka tarkoituksena on edistää kestävää kehitystä talousmarkkinoiden kautta; jäseninä eurooppalaisia eläkerahastoja, taloudellisia palveluntarjoajia, kansallisia vastuullisen sijoittamisen yhdistyksiä, akateemisia ja muita tutkimuslaitoksia sekä kansalaisjärjestöjä.
EVCA -  European Private Equity and Venture Capital Association; eurooppalaisten pääomasijoittajien ja -rahastojen yhdistys.