Vastuullisen sijoittamisen keskeinen sanasto

 

a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | l | m | n | p | r | s | t | u | v | y | š
Reset list
hajauttaminen -  Sijoitussalkkuun valitaan erilaisia sijoitusinstrumentteja, jolloin salkun kokonaisriski laskee.
hiilijalanjälki -  Yrityksen toiminnasta aiheutuvat suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt; auttaa sijoittajia ymmärtämään yrityksen toiminnan vaikutuksia ilmastonmuutokseen.
hiiliriski -  Yrityksen taseessa olevat maanalaiset öljy-, kivihiili-, tai kaasuvarannot, joista tulee arvottomia, mikäli kaikkia varantoja ei voida ottaa käyttöön ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi kahteen asteeseen.
hyväntekeväisyys -  Rahan, palvelun tai osaamisen lahjoittaminen ilman vastinetta.