Vastuullisen sijoittamisen keskeinen sanasto

 

a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | l | m | n | p | r | s | t | u | v | y | š
Reset list
ICGN -  The International Corporate Governance Network; voittoa tavoittelematon yhteisö, jonka tavoitteena on edistää yritysten ja yhteisöjen hallintotapakäytäntöjä
IIGCC -  The Institutional Investors Group on Climate Change; instituutiosijoittajien ilmastonmuutokseen liittyviä asioita käsittelevä yhteistyöfoorumi.
instituutiosijoittaja -  Sijoittaa varallisuutta asiakkaiden ja edunsaajien puolesta; kuten pankit, vakuutusyhtiöt, eläkesijoittajat, säätiöt ja yhdistykset, rahastoyhtiöt jne.
integroitu sijoitustoiminta -  ESG-asioiden sisällyttäminen sijoitusprosessiin ja –päätöksentekoon.