Vastuullisen sijoittamisen keskeinen sanasto

 

a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | l | m | n | p | r | s | t | u | v | y | š
Reset list
poissulkeminen -  (engl. negative screening) negatiivinen arvottaminen; yritysten tai toimialojen karsiminen sijoitusuniversumista tiettyjen kriteerien perusteella
Portfolio Decarbonization Coalition -  Kansainvälinen ilmastonmuutosaloite, jossa sijoittajat sitoutuvat pienentämään sijoitustensa hiilijalanjäljen.
PRI -  Principles for Responsible Investment; YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet.
PromisE -  Suomalainen kiinteistöjen ympäristöluokitusjärjestelmä