Vastuullisen sijoittamisen keskeinen sanasto

 

a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | l | m | n | p | r | s | t | u | v | y | š
Reset list
rahastojen rahasto -  Rahasto joka sijoittaa varat toisten sijoitusrahastojen osuuksiin.
ryhmävaikuttaminen -  Ryhmä sijoittajia yhdistää voimavaransa yritysvuoropuhelun tehostamiseksi.