Vastuullisen sijoittamisen keskeinen sanasto

 

a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | l | m | n | p | r | s | t | u | v | y | š
Reset list
šariasijoittaja -  Sijoittaja, joka nostaa šaria-ohjeistuksen määräväksi tekijäksi sijoituspäätöksissä.
sijoitusuniversumi -  Potentiaalisten sijoituskohteiden joukko
sosiaalinen toimilupa -  Organisaation toiminnalla on laaja yhteiskunnan tuki ja organisaation sidosryhmät hyväksyvät toiminnan; sosiaalista toimilupaa ei voi hakea vaan se pitää ansaita.
sukuk-instrumentti -  Rahoitusinstrumentti, josta puuttuu korkokomponentti sharia-ohjeistuksen mukaisesti; koron sijaan maksetaan vuokraa.
suosiminen -  (engl. positive screening) positiivinen arvottaminen; etsitään yhtiöitä, jotka ovat sitoutuneet vastuullisiin liiketoimintatapoihin ja/tai tuottavat vastuullisia tuotteita tai palveluja.