Vastuullisen sijoittamisen keskeinen sanasto

 

a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | l | m | n | p | r | s | t | u | v | y | š
Reset list
temaattinen sijoittaminen -  Sijoituskohteiden valinnassa suositaan tietyillä toimialoilla toimivia tai tiettyjä tuotteita ja palveluita valmistavia yrityksiä.
toimialansa parhaat -  (engl. Best-in-class) paras verrokeista; osakevalintamenetelmä, jossa tietystä ryhmästä tai tietyltä toimialalta valitaan parhaiten menestyneet yritykset taloudellisten, sosiaalisten tai ympäristövastuuseen liittyvien kriteerien perusteella.
Transparency International -  Riippumaton järjestö, joka ylläpitää valtioiden korruptioindeksiä.