Vastuullisen sijoittamisen keskeinen sanasto

 

a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | l | m | n | p | r | s | t | u | v | y | š
Reset list
UNEP FI -  The United Nations Environment Programme Finance Initiative; YK:n ympäristöohjelman (UNEP) ja globaalin finanssialan yhteinen aloite.
universaaliomistaja -  Sijoittaja, joka omistaa laajasti eri omaisuuslajeja eri alueilta, toimialoilta ja kokoluokista pitkällä aikajänteellä; sijoittaja omistaa osuuden koko maailman sijoitusmarkkinoista.