Vastuullisen sijoittamisen keskeinen sanasto

 

a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | l | m | n | p | r | s | t | u | v | y | š
Reset list
vaikuttaminen -  (engl. engagement) aktiivinen omistajuus, omistajaoikeuksien hyödyntäminen vastuullisemman yritystoiminnan edistämiseksi ja sijoitustuottojen varmistamiseksi.
vaikuttamisprosessi -  Vuoropuhelu, jossa osakkeenomistaja vaikuttaa sijoituskohteen käytökseen omistajan oikeudella tai potentiaalisen omistajan roolissa.
vaikuttavuussijoittaminen -  (engl. impact investment) sijoituksia yrityksiin, organisaatioihin tai rahastoihin, tarkoituksena tehdä mitattavissa olevaa sosiaalista ja ympäristöllistä muutosta sijoitustuottojen rinnalla; vaikuttavuussijoittamiseen kuuluu mikrorahoitus, yhteisösijoittaminen (engl. community investing) ja sosiaalisen yrittäjyyden rahastot.
varainhoidollinen vastuu -  (engl. fiduciary duty) instituutiosijoittajan vastuu tuoton tekemisestä.
vastuullinen sijoittaminen -  Sijoitustoiminta, jossa ESG-asiat sisällytetään sijoitusprosessiin ja omistajakäytäntöihin sillä näkemyksellä, että tämä edistää sijoitussalkun tuotto- ja riskiprofiilia.