Sinusta Finsifin toiminnantarkastaja? Jäsen- sukella mukaan!

Yhdistyksen toimintaan kuuluu läpinäkyvyys ja periaatteena on tehdä asiat hyvin ja huolella. Oletko jäsenenä kiinnostunut hakemaan toiminnantarkastajaksi tai varatarkastajaksi vuodelle 2024 (käymään läpi vuoden 2023 toimintaa)?

Toiminnantarkastaja käy läpi keväisin Finsifin edeltävän vuoden keskeiset dokumentit ja kirjanpidon. Materiaali löytyy vaivattomasti sähköisessä muodossa. Tarkastusta ennen Finsifin hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sekä toiminnan koordinaattori käyvät suullisesti läpi kuluneen vuoden pääkohdat ja vastaavat toiminnantarkastajan mahdollisiin lisäkysymyksiin.

Miten tarkastus toteutetaan ja miten paljon se vie aikaa?
Itse tarkastuksen ajankohdaksi valikoidaan päivä keväältä, jolloin Finsifin puheenjohtaja ja toiminnantarkastaja ovat käytettävissä. Päivän aikana tarkastaja perehtyy materiaalin ja kirjoittaa tarkastuksesta myös muistion hallitukselle. Muistion tavoite on nostaa esille mahdollisia toiminnan kehityskohtia tukemaan seuraavan toimikauden toteutusta.

Milloin hakuaika loppuu ja milloin valinta tehdään?
Finsifin jäsen voi hakea toiminnatarkastajan tai varatarkastajan paikkaa 22.11.2022 mennessä.
Yhdistyksen hallitus käy hakemukset läpi ja tekee ehdotuksen Finsifin jäsenistölle tarkastajaksi ja varatarkastajaksi Finsifin sääntömääräisessä syyskokouksessa 14.12.2022.

Miten tarkastajan työpanos korvataan?
Aktiivinen jäsenten osallistuminen Finsifin toimintaan on yhdistyksemme toiminnan menestymisen avain tekijöitä. Tarkastajan rooli katsotaan luottamustehtäväksi ja sen kautta on mahdollisuus päästä tarkastelemaan Finsifin toimintaa sisäpuolelta. Finsifin hallituksen ja työryhmien toiminta perustuu pro bono- työskentelyyn ja toiminnantarkastus noudattaa samoja lähtökohtia. Toiminnantarkastaja saa jäsenistöltä ja Finsifin hallitukselta lämpimät kiitokset ja arvostusta.

Kiinnostuitko?

Jätä hakemuksesi ja perustelusi vapaamuotoisesti info@finsif.fi 22.11.22 mennessä
Lisätietoa Leila Räsänen, toiminnan koordinaattori, Finsif 044 5966 302