Stipendejä vastuullisen sijoittamisen tutkimukseen

Finsif – Finland’s Sustainable Investment Forum ry jakaa stipendejä vastuullisesta sijoittamisesta kiinnostuneille opiskelijoille ja tutkijoille. Stipendien jaon tarkoituksena on vastuullisen sijoittamisen tutkimuksen kannustaminen.

Stipendejä jaetaan yhteensä enintään 8000 euroa vuoden 2017 aikana valmistuneiden tai käynnissä olevien vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisten tutkielmien rahoittamiseen.

Stipendien suuruus on lähtökohtaisesti 500-1000 euroa pro gradu töille; 1000-3000 euroa väitöskirjoille ja jatkotutkimuksille; 1000 euroa tieteellisille julkaisuille ja enintään 5000 euroa tutkimushankkeille.

Tutkielmalta edellytetään, että se yhdistää taloudelliset näkökulmat vastuulliseen sijoittamiseen tai yritysten yhteiskuntavastuuseen. Finsif ry haluaa erityisesti kannustaa suomalaista sijoittajanäkökulmaa tukevia tutkimuksia.

Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee käydä selville suoritetut opinnot, tutkielman aihe ja sisältö, rahoitus, aikataulu sekä arvio tutkimuksen merkityksestä suomalaiselle sijoitustoimialalle. Hakemukseen tulee liittää opintorekisteriote, tutkimussuunnitelma, valmis tutkielma tai väliraportti mikäli tutkimus on jo käynnissä sekä ohjaajan tai muun suosittelijan arvio hakijasta ja opinnäytteestä.

Stipendihakemuksia arvioi työryhmä, joka koostuu Finsif ry:n jäsenyhteisöjen edustajista sekä kahdesta ulkopuolisesta asiantuntijasta.

Stipendi voidaan jakaa hakijalle, joka työskentelee jäsenorganisaatiossa tai tekee tutkimusta jäsenorganisaatiolle sillä edellytyksellä että tutkimus on julkinen. Stipendiä ei jaeta kahtena peräkkäisenä vuotena samalle henkilölle. Henkilö voi kuitenkin saada stipendin jos hän on ollut tai on tutkijaryhmässä. Stipendiryhmään tai Finsifin hallitukseen kuuluva henkilö ei saa hakea tai saada stipendiä.

Stipendit luovutetaan erillisessä tilaisuudessa syksyllä. Stipendien saajien toivotaan esittelevän tutkimuksiaan Finsifin järjestämissä tilaisuuksissa. Lisäksi yhdistys edellyttää tutkimuksen tuloksien toimittamista yhdistyksen tietoon.

Stipendihakemukset tulee lähettää 14.8.2017 mennessä sähköpostitse osoitteeseen info@finsif.fi. Lisätietoja antaa Tomas Hildebrandt tomas.hildebrandt@evli.com.