Mitä Finsif tekee?

Finsif on vastuullisen sijoittamisen suunnannäyttäjä Suomessa. Finsif tarjoaa jäsenilleen verkostoitumispaikan ja väylän tiedon hankkimiselle. Finsif järjestää jäsenilleen tilaisuuksia ajankohtaisista teemoista ja eri omaisuuslajien vastuullisuusnäkökulmista. Joka vuosi Finsif järjestää avoimen seminaarin laajemmalle yleisölle.

Finsifin päättävä elin on yhdistyksen sääntömääräinen kokous. Kokous pidetään sääntöjen mukaan kaksi kertaa vuodessa. Hallitus valitaan yhdistyksen kokouksessa. Hallitus kokoontuu pääääntöisesti kuukausittain. Hallituksen jäsenet ovat aktiivisesti mukana tapahtumatuotannossa. Hallituksen ohella myös muilla Finsifin jäsenillä on mahdollisuus ottaa osaa kehittämiseen ja ja tapahtumajärjestelyihin.

Lue hallituksesta täältä

Vuosina 2018-2019 toiminnan keskipisteessä on nostaa esille vastuullisen sijoittamisen teemoja runsaan tapahtumatuotannon kautta.

Finsif on mukana pohjoismaisessa Nordicsif -toiminnassa. Tämä pohjoismaista koostuva yhteistyöverkosto järjestää vuosittain tapahtuman, jossa Pohjoismaiden vastuullisen sijoittamisen verkostot ja heidän jäsenensä, kootaan yhteen. Nordicsif- kokouksen lisäksi pohjoismaiden vastuullisuusverkostot vaihtavat kuulumisia muun muassa puhelinpalavereita hyödyntäen.

Projektit vuonna 2017
Vastuullisen sijoittamisen (ESG-tekijöiden) vaikutus riski/tuottosuhteeseen
Ympäristöriskien ja mahdollisuuksien huomioiminen sijoitustoiminnassa
Vastuullisen sijoittamisen markkinatutkimus ja koulutusselvitys

Lisätietoa info @ finsif.fi