Tekemisen ytimessä

Yleistä

Missio- Edistää vastuullisuus-näkökulmien integrointia sijoitustoiminnassa
Visio- Suomalaiset sijoittajat ovat vastuullisen sijoittamisen edelläkävijöitä

Finsif on vastuullisen sijoittamisen suunnannäyttäjä Suomessa. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vastuullista sijoittamista, joka ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat varainhoidossa ja sijoituspäätöksiä tehtäessä. Megatrendit, ESG-teeman kehitys yleisellä tasolla, sekä muiden toimijoiden agendat vastuullisen sijoittamisen edistämiseksi, vaikuttavat toiminnan kehittämiseen, ja sen suuntaamiseen tavalla, jonka painopiste on lisäarvon tuottamisessa Finsifin jäsenistölle. Finsif tarjoaa jäsenilleen verkostoitumispaikan ja väylän tiedon hankkimiselle. Finsif järjestää jäsenilleen tilaisuuksia ajankohtaisista teemoista ja eri omaisuuslajien vastuullisuusnäkökulmista. Joka vuosi Finsif järjestää myös avoimen seminaarin laajemmalle yleisölle.

Finsifin toimintasuunnitelma määrittelee vuosittaiset suuntaviivat.  Toimintasuunnitelman vuodelle 2022 on ladattavissa alla olevasta linkitä.  Finsifin päättyneen toimintavuoden pääpiirteet kokoaa yhdistyksen vuotuinen toimintakertomus.  Vuoden 2021 toimintakertomus on ladattavissa alla.

Finsif toimintasuunnitelma 2022
Finsif toimintakertomus 2021

Organisointi
Finsifin päättävä elin on yhdistyksen sääntömääräinen kokous. Kokous pidetään sääntöjen mukaan kaksi kertaa vuodessa. Hallitus valitaan yhdistyksen kokouksessa. Hallitus kokoontuu pääääntöisesti kuukausittain. Hallituksen jäsenet ovat aktiivisesti mukana tapahtumatuotannossa. Hallituksen ohella myös muilla Finsifin jäsenillä on mahdollisuus ottaa osaa kehittämiseen ja ja tapahtumajärjestelyihin. Lisätietoa hallituksesta löydät täältä.

Finsifin toiminta perustuu aktiiviseen jäsentyöhön hallituksessa, nimitystoimikunnassa, sekä työryhmissä. Toiminnan koordinaattori Leila Räsänen osallistuu hallitus- ja työryhmätyöskentelyyn ja vastaa operatiivisesta toiminnasta, viestinnästä, tapahtumatuotannosta sekä jäsen- ja sidosryhmävuorovaikutuksesta. Lisätietoa löydät täältä.

Vuoden 2022 työryhmät

NordicSIF/Kansainväliset suhteet
Pj Marja Karttunen, Anna-Stina Wiklund, Emilia Vähämaa, Daniel Partia (ISS ESG, uusi), Miika Korja (Sitra, uusi)

Viestintä (SOME/verkkosivusto)
Pj Hanna Kaskela, Merja Kivelä, Antti Malava, Petra Hakamo (Evli, uusi), toiminnan koordinaattori

Vastuullisen sijoittamisen opas - käännöstyö ja hyödyntäminen verkkosivu-uudistuksessa
Pj Hanna Kaskela, Antti Malava, Petra Hakamo (Evli, uusi) toiminnan koordinaattori

Stipendit
Pj Emilia Vähämaa, jäsen Hanna Kaskela

Sääntely ja lainsäädäntö
Pj Merja Kivelä, Mikael Fast, Saara Mattero, Antti Ruuska, (Ylva, uusi), Mika Jantunen (Alexandria, uusi)

Kestävyysraportointikilpailu
Pj Markus Lindqvist, Anna-Stina Wiklund, Petra Hakamo (Evli, uusi), Liisa Rajala (Jay Solutions, uusi)

Kansainväliset verkostot
Finsif seuraa myös pohjoismaista sekä eurooppalaista vastuullisen sijoittamisen keskustelua. Finsif on ollut vuosia mukana pohjoismaisessa Nordicsif -toiminnassa. Tämä pohjoismaista koostuva vastuullisen sijoittamisen foorumeiden yhteistyöverkosto (Icesif, Dansif, Swesif, Norsif, Finsif) kokoaa vuosittain  Pohjoismaiden vastuullisen sijoittamisen verkostot ja heidän jäsenensä yhteen NordicSIF-tapahtumaan. NordicSIF verkostot avasivat vuonna 2021 valikoidut onlinetapahtumat myös muiden SIFien jäsenille ja verkostojen puheenjohtajat kokoontuvat säännöllisesti etäkokouksiin keskustelemaan maakohtaisista vastuulliseen sijoittamiseen liittyvistä kysymyksistä. Pohjoismaisen toiminnan ohella Finsif liittyi tarkkailujäseneksi eurooppalaiseen vastuullisen sijoittamisen verkostoon Eurosifiin keväällä 2021. Tarkkailujäsenyyden myötä Finsif seuraa Eurosifin toimintaa ja saa näkyvyyttä sen viestintäkanavissa. Finsifin jäseniä on mukana myös Eurosifin työryhmätyöskentelyssä sen valmisteilla olevan vastuullista sijoittamista koskevan markkinaselvityksen osalta.

Lisätietoa info @ finsif.fi