Tuottiko ESG 2021?

Vuosi 2021 oli jälleen kovien osakemarkkinatuottojen vuosi. Vastuullisen sijoittamisen yhteydessä esitetään usein kysymys ’kannattaako se taloudellisesti’. FT kirjoitti joulukuun 30. päivä ”ESG shares underperform oil and gas in 2021” Otsikko herätti ainakin allekirjoittaneessa uteliaisuuden tarkastella mitä otsikon takana on. Katsotaanpa hieman peräpeiliin miltä viime vuosi näytti.

Kerrataan kuitenkin aluksi hieman perusasioita. Vastuullinen sijoittaminen koostuu eri strategioista tai lähestymistavoista, kuten Finsifin vastuullisen sijoittamisen oppaassa kerrotaan. Strategiat ovat ESG-integrointi, teemasijoittaminen, suosiminen, poissulkeminen, aktiivinen omistajuus/vaikuttaminen sekä vaikuttavuussijoittaminen. Joidenkin strategioiden vaikutusta on rehellisyyden nimissä mahdotonta mitata, erityisesti yhden vuoden tähtäimellä. Tällainen on ainakin vaikuttaminen. ESG-integrointi puolestaan tarkoittaa sen analysoimista, heijastaako arvopaperin hinta yhtiön ESG riskejä ja mahdollisuuksia. Koska jokainen sijoituspäätös on yksilöllinen ja ESG-integrointi voi päätyä yli tai aliarvostuksen toteamiseen ja tämän mukaiseen sijoituspäätökseen osana kaikkea vaikuttavaa informaatiota, on tämän vaikutuksen mittaaminen käytännössä mahdotonta ainakin ulkopuoliselle. Unohdetaan myös vaikuttavuussijoittaminen tässä tarkastelussa, koska se on kovin erilaista kuin muut strategiat ja vertailussa on omat haasteensa.

Joidenkin strategioiden tai yhdistelmästrategioiden menestystä voidaan kuitenkin mitata yleiseen markkinaan nähden. ’Helpoimpia’, jos sellaisia nyt on, ovat poissulkeminen (riippuu tietysti mitä poissuljetaan), sekä yleisesti käytettyjen ESG-luokitusten vaikutusta tuottoon. Tämä voidaan puolestaan tehdä vertailemalla erilaisten ESG-indeksien tuottoja niiden lähtöindekseihin, eli indekseihin, joista ne on johdettu. ESG-indeksi, jossa painotetaan hyvän ESG-luokitusten yhtiöitä heikoimpien kustannukselle, muistuttaa strategioista suosimista.

Miltä viime vuosi sitten näyttää edellä mainitun valossa? Ehkä tunnetuin ja yleisin teemasijoittamisen muoto on ilmastonmuutoksesta positiivisesti hyötyviin yhtiöihin sijoittaminen. Kohteena voi olla monenlaisia yhtiötä, mutta kaikkein selkeimmin tähän kategoriaan kuulunee vaihtoehtoisten energianlähteiden yhtiöihin sijoittaminen. Tällaiset yhtiöt menestyivät erittäin heikosti yleiseen markkinaan nähden viime vuonna. MSCI Global Alternative Energy indeksi tuotti nimittäin viime vuonna -17,39 prosenttia, joka on nelisenkymmentä prosenttia vähemmän kuin MSCI World indeksi. Jos alussa mainittuun FT:n juttuun palataan, viittasi se juuri tällaisiin vaihtoehtoisiin energianlähteisiin liittyviä laitteita (pitkälti) valmistaviin yhtiöihin. Onneksi (harmiksi) ’ESG-yhtiö’ ei ole yksiselitteinen käsite. Miten meni muilla ESG-indekseillä, jotka muodostetaan eri metodologioilla? Seuraavassa jotain osittain satunnaisia havaintoja.

MSCI ESG leaders indeksit painottavat hyvän ESG-luokituksen yhtiöitä ja jättävät sijoittamasta heikoimpiin. Lisäksi indeksit poissulkevat tiettyjä toimialoja. Maailman tasolla indeksi tuotti reilut pari prosentti enemmän kuin vastaava ’normaali’ indeksi. Ylituottoon vaikutti eniten USA:n alaindeksi, joka tuotti liki 5 prosenttiyksikköä tavallista indeksiä paremmin. Kehittyvillä markkinoilla puolestaan tuli ylituottoa puolisen prosenttiyksikköä. Euroopassa ESG leaders jäi noin 0,2 prosenttiyksikköä tuotossa tavalliselle indeksille.

MSCI Paris aligned indeksit (PAI) ovat ehkä pisimmälle vietyjä ESG-indeksejä, joihin on sisällytetty muun muassa päästövähennystavoitteita. Indeksit ovat regulaation näkökulmasta Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia. Maailman indeksitasolla PAI menestyi lähes identtisesti normaalin indeksin kanssa (+0,11 prosenttia) vuonna 2021. Kiinassa indeksi on tuore ja viime vuosi oli ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin sitä laskettiin. Tuottoa kertyi pari prosenttia yli tavallisen indeksin. Päämarkkinoista USA:ssa tuotto jäi ensimmäistä kertaa sitten indeksin perustamisen 2014, kun tavallinen indeksi tuotti hieman alle kaksi prosenttiyksikköä enemmän. Euroopassa Paris Aligned indeksi tuotti noin 0,3 prosenttiyksikköä paremmin kuin tavallinen indeksi, kun taas Japanissa jäätiin yli 3,5 prosenttiyksikköä tavalliselle MSCI indeksille.

Yllä olevan perusteella voidaan todeta jotain. Riippuen ESG-indeksin metodologiasta ja tarkasteltavasta maantieteellisestä alueesta, tuotot olivat 2021 vaihtelevia. Maailmatasolla sekä MSCI ESG leaders- ja Paris Aligned indeksi tuottivat vastaavaa tavallista indeksiä paremmin. Tyypillinen teemasijoittaminen (ilmastonmuutos) tuotti hyvin heikosti, erityisesti jos fokus oli vaihtoehtoisissa energianlähteissä. Aiempina vuosina juuri vastaavan tyyppiset yhtiöt ovat olleet todella kovassa vedossa.

Ei unohdeta sitäkään, että vaikuttamisen, yhden vastuullisen sijoittamisen strategian yhtenä päämotiivina on tehdä yritysten toiminnasta kestävämpää. Tämän vaikutukset ovat mitattavissa, ei toki helposti, ainoastaan pidemmällä aikavälillä.

Mika Leskinen
CIO
S-Pankki

Lähteet
Indeksien tuotot www.msci.com
FT:n artikkeli ESG shares underperform oil and gas in 2021 | Financial Times (ft.com)