Uusi hallitus ja puheenjohtajan 2020 kiitokset

Finsifin syyskokous nimitti uuden hallituksen 16.12. Uudessa hallituksessa on edellisen tapaan 8 jäsentä ja hallitus aloittaa kautensa tammikuussa.

Nimitystoimikunta huomioi esityksessään tasapuolisesti jatkuvuuden ja uudistumisen. Ehdotuksessa huomioitiin yhdistyksen jäsenistön monimuotoisuus ja tasapainoisuus instituutiosijoittajien, varainhoitajien ja palveluntarjoajien kesken. Seuraavalle vuodelle Finsifin hallitukseen haettiin myös akateemista näkökulmaa. Nimitystoimikunta kiinnitti työssään huomiota myös siihen, että jokainen jäsen toisi lisäarvoa hallitustyöskentelyyn ja että hallituksen kokoonpano olisi kokonaisuutena toimiva. Erityistä huomiota kiinnitettiin jäsenten mahdollisuuteen käyttää aikaansa Finsifin toiminnan edistämiseen.

Syyskokouksen päätöksestä Marja Karttunen (Sitra) siirtyy varapuheenjohtajan paikalta vuoden 2021 hallituksen puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajaksi nimitettiin Merja Kivelä (Castrén & Snellman).

Hallituksen 2021 kokoonpano:

Marja Karttunen (Sitra) puheenjohtaja
Merja Kivelä (Castrén & Snellman) varapuheenjohtaja
Anna Hyrske (Suomen Pankki)
Markus Lindqvist (Aktia)
Emilia Vähämaa (Hanken School of Economics) uusi jäsen
Hanna Kaskela (Varma) uusi jäsen
Anna-Stina Wiklund (Ålandsbanken) uusi jäsen
Mikael Fast uusi jäsen

Finsifin istuva puheenjohtaja Lea Jääskeläinen kiitti hallitusta kuluneiden vuosien työstä:

”Kolme vuotta hallituksessa ja sen jälkeen kaksi kautta puheenjohtajana ovat olleet mielenkiintoista ja kehittävää aikaa sekä Finsifille ja sen jäsenille että minulle henkilökohtaisesti. Kiitos luottamuksesta ja erinomaisesta yhteistyöstä hallituksen jäsenten kanssa. On ollut ilo tutustua teihin. Olemme pystyneet jakamaan tietoa ja hyödyntämään omaa osaamistamme pitäen koko ajan mielessä jäsenistömme tarpeet.

Vastuullinen sijoittaminen kehittyy ja ala kasvaa jatkuvasti. Finsifin 2020 julkaistun Markkinaselvityksen mukaan vastanneista organisaatioista 96 %:lla on vastuullisen sijoittamisen periaatteet. ESG-integraatio, suosiminen ja vaikuttavuussijoittaminen ovat kasvaneet eniten vuoteen 2017 verrattaessa. Finsifistä on tullut dynaaminen foorumi, jonka taustalla toimii tasokas ja asialle omistautunut hallitus yhdessä toiminnasta vastaavan koordinaattorin kanssa.”

Finsifin hallituksen 2020 puheenjohtaja Lea Jääskeläinen

Syyskokouksessa luotiin katsaus menneeseen vuoteen. Vuonna 2020 Finsifissä on aloitettu webinaarituotanto, tehty laajasti kumppanuusyhteistyötä ja käynnistetty Vastuullisen sijoittamisen oppaan uudistaminen. Vuoden 2020 julkaisuja ovat Markkinaselvitys sekä NordicSIF-yhteistyönä toteutettu analyysi sijoittajien SDG-raportoinnista. Lisäksi Finsif on julkaissut esittelyvideonsa sekä ensimmäisen vastuullisen sijoittamisen opetusvideonsa.

Syyskokous hyväksyi istuvan hallituksen valmisteleman toimintasuunnitelman. Finsif pyrkii edelleen toimimaan neutraalin tiedon kanavana vastuullisesta sijoittamisesta, kaikki näkökulmat huomioiden. Finsifin strategiset painopistealueet ovat ilmastokestävyys, EU-regulaatio sekä ESG-data ja -mittaaminen. Lisäksi vuonna 2021 Finsif vahvistaa tutkitun tiedon näkökulmaa tapahtumissaan ja muussa toiminnassaan pyrkien näin edistämään luotettavan ja ajantasaisen tiedon välittymistä jäsenilleen. Alustavissa tapahtumaotsikoissa näkyvät esimerkiksi ilmastonmuutos, biodiversiteetti, ihmisoikeudet, vaikuttavuussijoittaminen ja vaikuttavuuden mittaaminen.

Finsifin hallituksessa puheenjohtajana aloittava Marja Karttunen kiittää luottamuksesta ja odottaa innolla tulevaa.

”Suunnittelutyö vuoden 2021 osalta on jo pitkällä, mutta silti kannustaisin vielä jäsenistöä kertomaan meille toiveistaan aktiivisesti. Yhdessä edistämme vastuullisen sijoittamisen kasvua ja valtavirtaistumista entisestään.”

Finsifin vastavalitun hallituksen puheenjohtaja Marja Karttunen. Kuva: Miikka Pirinen

Finsif on kasvanut tasaista tahtia ja tällä hetkellä jäseniä on 81 ja jäsenten yhteenlaskettu hallinnoitava varallisuus on 530 miljardia euroa.

Finsifin vuoden 2020 hallitus ja koordinaattori kiittävät jäsenistöä lämpimästi aktiivisuudesta ja osallistumisesta. Aloittava hallitus odottaa yhteistyötä innolla.

Finsifin puolesta,

Virve Viertiö
Koordinaattori