Vaikuttavuussijoittamisen potentiaali käyttöön

Vastuullinen sijoittaminen on muuttunut osaksi rahoitusalan arkipäivää. Monille sijoittajille ei kuitenkaan enää riitä, että ESG-asiat huomioidaan. He haluavat lisäksi sijoitusratkaisuja, jotka lisäävät vastuullisuutta maailmassa, eli vaikuttavia sijoitusratkaisuja.

Globaali tarve ja vaikuttavuussijoittamisen kasvu verrattuna muihin sijoitusmuotoihin viittaavat siihen, että vaikuttavat sijoitusratkaisut tulevat olemaan seuraava suuria pääomia keräävä sijoitusmuoto. Financial Timesin mukaan viime vuonna vaikuttavuussijoittaminen oli kasvanut jo yli 500 miljardin kokoiseksi markkinaksi. Pelkästään vihreiden joukkovelkakirjalainojen markkinoiden laskettiin nelinkertaistuneen neljässä vuodessa.

Mikä on vaikuttava sijoitusratkaisu?

Vihreät joukkovelkakirjalainat ovat globaalisti merkittävä vaikuttava sijoituskohde. Vihreitä niistä tekee se, että kerätyt varat luvataan käyttää hankkeisiin, joilla on myönteisiä ympäristö- tai ilmastovaikutuksia. Koska tähän asti periaatteessa kuka tahansa on voinut kutsua bondiaan vihreäksi, niillä on rahoitettu vastuullisten kohteiden lisäksi jopa hiilivoimaloiden sulkemisia ja korvaamisia uusilla. Yksi suurista ongelmista on siis se, että sijoitusten läpinäkyvyys voi olla heikko.

Aina vaikuttavaksi nimetty sijoitusratkaisu ei myöskään eroa merkittävästi perinteisemmästä ESG-sijoittamisesta. Kumpaankin kategoriaan kuuluvissa ratkaisuissa käytetään monesti samanlaisia kyseenalaisten yhtiöiden poissulkuja, Global Compact -periaatteiden noudattamista tai YK:n kestävän kehityksen periaatteita. Hyviä periaatteita, mutta onko sijoitusratkaisu tuolloin oikeasti vaikuttava?

Itse pidän vaikuttavimpina niitä sijoitusalan toimijoita, jotka rakentavat sijoitusratkaisuja jonkin kestävyysongelman ratkaisemiseksi. Tämä tapahtuu sijoittamalla yrityksiin, jotka esimerkiksi kehittävät kestäviä energiaratkaisuja, jätehuoltoa, kierrätystä tai alkutuotannon kestävyyttä. Sosiaalisesti vaikuttavalla puolella ratkaisuja ei ole yhtä paljon, mutta on olemassa esimerkiksi social-bondeja ja kehittyvissä maissa mikrolainoja myönnetään suoraan erilaisille hankkeille.

Uusia mahdollisuuksia

Suomessa tulisi luoda lisää vaikuttavia, erityisesti kaikkia eri omaisuusluokkia kattavia sijoitusratkaisuja. Lisäksi tulisi selvittää, voisivatko asset owner- ja asset manager -toimijat tehdä enemmän yhteistyötä vaikuttavuussijoittamisessa, kuten luoda yhdessä sijoitusratkaisuja. Voisi myös miettiä, kannattaako suurin osa vastuullisista sijoitusratkaisuista ostaa kansainvälisiltä markkinoilta, vai voiko ison osan rakentaa Suomessa?

Uskon, että vaikuttavuussijoittamisen markkina on vasta aluillaan ja että tulevaisuudessa suomalaisella innovoinnilla ja osaamisella on mahdollista rakentaa toimivia vaikuttavia sijoitusratkaisuja, jotka herättävät myös globaalisti mielenkiintoa. Oletan myös, että sijoituskohteiksi kelpaavia innovaatioita on ja syntyy maassamme paljon. Ehdotankin, että yhteiskunnan ja erityisesti rahoitusalan tulisi tarjota innovaatioiden kehittäjille tukia ja sopivia rahoitusmahdollisuuksia.

 

Olli Etelälahti

 

Olli Etelälahti on vastuullisen sijoittamisen ammattilainen ja koulutukseltaan CEFA. Hän on toiminut mm. United Bankersilla Head of ESG:nä vastuualueenaan vastuullisen sijoittamisen prosesssit. Olli on Finsifin hallituksen jäsen nyt kolmatta vuotta.