Vain teot ratkaisevat – käytä muutosvoimaasi

Ilmastokriisin ratkaisemisessa on siirrytty tekojen aikaan. YK:ssa 23.9.2019 pidettyssä Climate Action Summit -ilmastokouksessa puheenvuoron saivat vain valtiot, joilla oli konkreettista kerrottavaa. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres kehotti omassa puheessaan voimakkain sanoin finanssisektoria tekemään selvän valinnan vihreän talouden puolesta.

Sijoittajilla on valtavan suuri mahdollisuus vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tätä vaikutusvaltaa on käytettävä juuri nyt. Maapallon keskilämpötila on jo kohonnut yhden celsiusasteen esiteollisesta ajasta. Suomessa keskilämpötila on kohonnut tätäkin enemmän. Kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n 25.9.2019 julkistama erikoisraportti (Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate) varoittaa jäätiköiden sulamisen ja merenpinnan nousun dramaattisista vaikutuksista ihmisille ja luonnolle. Planeettamme on kriisissä. Globaalit hiilidioksidipäästöt on puolitettava seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Miten sijoittaja voi tehdä YK:n pääsihteerin peräänkuuluttaman valinnan vihreän talouden puolesta? Fossiilitalouden nopea alasajo on välttämätön osa ilmastotavoitteiden saavuttamista. Vihreä valinta ei kuitenkaan tarkoita pelkästään fossiilista energiaa korvaavien uusiutuvien teknologioiden tukemista. Kaiken taloudellisen toiminnan on kuljettava Pariisin sopimuksen edellyttämä muutospolku.

Ilmastokokouksessa julkistetun Net-zero Asset Owner Alliancen  jäsenet sitoutuvat toteuttamaan osaltaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen saattamalla sijoitussalkkunsa hiilineutraaliksi 2050 mennessä. Hiilineutraalius saavutetaan vaikuttamalla aktiivisesti sijoituskohteena olevaan taloudelliseen toimintaan niin, että toiminta systemaattisesti ja suunnitelmallisesti muuttuu vähähiiliseksi. Sijoittajan salkkua koskeva ilmastotavoite toteutuu näin konkreettisten tuotannon ja kulutuksen muutosten kautta ja sijoituskohteena olevilla yrityksillä on mahdollisuus omalla toimialallaan olla edelläkävijä.

The Net-zero Asset Owner Commitment

The members of this Alliance commit to transitioning their investment portfolios to net-zero GHG emissions by 2050 consistent with a maximum temperature rise of 1.5C degrees above pre-industrial temperatures, taking into account the best available scientific knowledge including the findings of the IPCC, and regularly reporting on progress, including establishing intermediate targets every five years in line with Paris Agreement Article 4.9.This commitment must be embedded in a holistic ESG approach, incorporating but not limited to, climate change, and must emphasize GHG emissions reduction outcomes in the real economy.

Members will seek to reach this commitment, especially through advocating for, and engaging on, corporate and industry action, as well as public policies, for a low-carbon transition of economic sectors in line with science and under consideration of associated social impacts. This Commitment is made in the expectation that governments will follow through on their own commitments to ensure the objectives of the Paris Agreement are met.”

Voit sijoittajana olla osa suurta muutosvoimaa. Net-zero Asset Owner Alliancea tukee YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (Principles for Responsible Investment, PRI) ja vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet (Principles for Responsible Banking, UNEP FI). Mukana on jo useita merkittäviä sijoittajia.

Raija-Leena Ojanen, oikeudellinen neuvonantaja WWF Suomi