Vastuullinen sijoittaminen Euroopassa

Vastuullisen sijoittamisen vahvaa kasvua ei ole voinut olla huomaamatta kukaan sijoitusmarkkinoita edes sivusilmällä seuraava. Muistutuksena vielä kuinka YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet asian määrittelee. ’Vastuullinen sijoittaminen on sijoitustoimintaa, jossa huomioidaan ympäristöön (E), yhteiskuntaan (S) ja hallintotapaan (G) liittyviä asioita sijoituspäätöksiä tehtäessä. Periaatteessa kaikkeen saa sijoittaa, kunhan huomioi relevanttien ESG asioiden vaikutuksen yhtiön arvonmuodostukseen. Strategiana tätä edellä mainittua lähestymistapaa kutsutaan ESG integroinniksi. Käytännössä vastuullinen sijoittaja noudattaa usein muitakin vastuullisen sijoittamisen strategioita.

Millaisia vastuullisen sijoittamisen strategioita Euroopassa käytetään ja mitkä strategiat kasvavat nopeiten? Eurosifin joka toinen vuosi tekemä kattavan vastuullisen sijoittamisen tutkimus, European SRI study, tuo valoa tähän. Tässä käsiteltävä tutkimus on julkaistu 2016.

Poissulkeminen on yhä selkeästi eniten käytetty vastuullisen sijoittamisen strategia Euroopassa. Eurosifin tutkimuksen mukaan jopa yli 10 biljoonaa euroa institutionaalista varallisuutta noudatti jotain poissulkevaa strategiaa vuonna 2015. Kasvua luvussa on noin 22% vuodessa 2013-2015. Eniten poissulkevaa sijoitusvarallisuutta on Sveitsissä, noin 2,5 biljoonaa euroa. Mitä asioita poissuljetaan eniten? Ylivoimaisesti eniten käytetty poissulkeminen koskee rypäleaseita ja henkilömiinoja. Tätä strategiaa noudattaa noin 7,8 biljoonaa euroa. Joissain Euroopan maissa institutionaalisen sijoittajan mahdollisuutta sijoittaa kiistanalaisiin aseisiin on rajoitettu laeilla. Lakiin perustuvia poissulkemisia ei ole laskettu tutkimukseen mukaan. Seuraavaksi eniten poissuljettuja asioita on tupakka ja ydinvoima.

Toiseksi yleisin vastuullisen sijoittamisen strategia Euroopassa on Eurosifin tutkimuksen mukaan normipohjainen screenaus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sijoittajan omistukset läpivalaistaan säännöllisesti sijoituskohteiden kansainvälisten normirikkeiden varalta. Normirikkomukset koskevat tyypillisesti rikkomuksia esimerkiksi OECD:n ohjeisiin tai YK:n Global Compactiin, joka onkin tutkimuksen mukaan yleisin tarkasteltava normisto. Tätä strategiaa seuraa noin 5 biljoonaa euroa. Tarkasteltavista maista strategia on eniten käytetty Ranskassa, jossa sitä seuraa yli 2,5 biljoonaa euroa.

Vaikuttaminen ja äänestäminen niputettuna yhdeksi strategiaksi on kolmanneksi eniten käytetty strategia. Sijoitusvarallisuutta tätä strategiaa seuraa noin 4,2 biljoonaa euroa, joista yli puolet on peräisin Iso-Britanniasta.

ESG integraatio, jonka voidaan ajatella olevan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden punainen lanka, on vasta neljänneksi eniten harjoitettu strategia noin 2,65 biljoonalla eurolla. Kuitenkin noin 80 prosenttia Eurosifin SRI tutkimuksen vastaajista ilmoitti organisaatiollaan olevan formaali linjaus ESG-integroinnille. Määritelmät ESG-integroinnille vaihtelevat kuitenkin maittain merkittävästi. Tämän vuoksi tarkempia kasvu- ja muita tunnuslukuja ei tämän strategian osalta tutkimuksessa julkaistu.

Jäljelle jäävät kolme strategiaa, luokkansa parhaat, kestävän kehityksen teemasijoitukset sekä vaikuttavuussijoitukset, ovat selvästi muita strategioita pienempiä, edustaen yhteensä noin 750 miljardia euroa. Tästä ryhmästä löytyy kuitenkin suhteellisesti eniten pääomia kasvattanut strategia. Vaikuttavuussijoittaminen kasvoi 2013-2015 peräti 120 prosenttia vuodessa. Maittain tarkasteltuna Hollanti ja Tanska olivat vaikuttavuussijoittamisen edelläkävijöitä tutkimusajankohtana. Suurimmaksi vaikuttavuussijoittamisen motivaatioksi tutkimuksessa mainitaan kontribuutio YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ongelmaksi vaikuttavuussijoittamisessa koetaan muun muassa sopivien tuotteiden puuttuminen sekä riski- ja tuottonäkökulma.

Seuraava tutkimus ilmestyy 2018 ja oma veikkaukseni on, että vaikuttavuussijoittaminen on kasvanut edelleen kaikkein voimakkaimmin. Myös vastuullinen sijoittaminen jatkaa selvää kasvuaan paitsi Euroopassa, myös Aasiassa ja Yhdysvalloissa.

Mika Leskinen
Vastuullisen sijoittamisen johtaja
OP Varallisuudenhoito