Vastuullinen sijoittaminen Suomessa

YK:n vuonna 2006 julkistamat vastuullisen sijoittamisen periaatteet PRI (Principles for Responsible Investment) ovat vaikuttaneet merkittävästi suomalaisten instituutiosijoittajien käsitykseen vastuullisesta sijoittamisesta. PRI on vaikuttanut yleiseen tietoisuuteen aiheesta ja määrittänyt vastuullisen sijoittamisen standardit kuuden ohjaavan periaatteen kautta. Erityisesti periaatteet ESG-integroinnista ja aktiivisesta omistajuudesta ovat muodostaneet perustan monen suomalaisen sijoittajan vastuulliselle sijoitusstrategialle.

Kansainvälisiin normeihin perustuva tarkastelu ja normirikkomuksien tuloksena tehtävä vaikuttaminen kohdeyrityksissä ovat keskeisimpiä lähestymistapoja Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Yritysten poissulkemiset ovat saaneet paljon huomiota eritysesti Norjassa valtion öljyrahaston julkisen poissulkulistan takia. Poissulkeminen on kuitenkin vain yksi monista suomalaisten sijoittajien käyttämistä vastuullisen sijoittamisen lähestymistavoista.

Vastuullisen sijoittamisen suosio kasvaa tasaisesti, mikä näkyy muun muassa Finsifin jä- senmäärän jatkuvana kasvuna yhdistyksen perustamisesta lähtien vuonna 2010. Jäseniä on jo yli 80. Lisäksi yksittäiset edelläkävijät, niin eläkesijoittajien kuin varainhoitajien puolella, vievät alaa eteenpäin omalla esimerkillään ja vaikuttamalla alan muihin toimijoihin.

Suomalaisten sijoittajien sitoutuminen vastuulliseen sijoittamiseen on pohjoismaisessa vertailussa vahva sijoitusmarkkinan kokoon nähden. PRI:llä on 53 suomalaista allekirjoittajaa. Pohjoismaiset vastaavat luvut ovat: Ruotsi 134, Norja 53, Tanska 66 ja Islanti 17.