Vastuullisen sijoittamisen julkaisut

[Latausta ei löytynyt]

Investor Reporting on the Sustainable Development Goals 2020

Markkinaselvitys 2019

Responsible Investing in Finland – Market Study 2019 Summary

Vastuullisen sijoittamisen opas 2017  

Markkinaselvitys 2017                       

Koulutusselvitys 2017

 

Projektina markkinaselvitys

Projektityöryhmän tavoitteena on ollut tehdä ensimmäinen suomalainen tutkimus vastuullisen sijoittamisen markkinasta vuoden 2017 aikana. Eurooppalainen vastuullisen sijoittamisen kattojärjestö Eurosif on tutkinut Suomen vastuullisen sijoittamisen markkinaa vuosina 2012, 2014 ja 2016. Haasteena Eurosifin tutkimuksessa on ollut rajallinen vastaajamäärä, sekä kysymysten ja määrittelyjen sopivuus suomalaiseen kontekstiin.

Finsifin jäsenet edustavat laajasti Suomen instituutiosijoittajakuntaa, ja ovat siksi hyvä tutkimuskohde tällaiselle markkinatutkimukselle. Lisäksi Finsifillä on tässä tutkimuksessa mahdollisuus esittää tarkempia ja Suomen markkinalle räätälöityjä kysymyksiä vastuullisen sijoittamisen tavoitteista, strategioista, käytetyistä lähestymistavoista, raportointimalleista jne.

Vastuullisen sijoittamisen markkinaselvitys  julkaistiin 26.10 Finsifin vuosiseminaarissa. Selvityksen vastausprosentti oli 72 %. Tutkimus kohdennettiin Finsifin jäsenille, joiden tunnistettiin edustavan merkittävää osaa suomalaisista sijoitusalan toimijoista.  Englanninkielinen yhteenveto tutkimuksesta on ladattavissa täältä.

Projektina koulutusselvitys

Finsif on kartoittanut vastuullisen sijoittamisen nykytilaa osana suomalaisten korkeakoulujen vastuullisen sijoittamisen opintotarjontaa (yliopistot sekä ammattikorkeakoulut). Koulutusselvityksen tavoite oli selvittää millä tavoin vastuullinen sijoittaminen huomioidaan rahoituksen opintokokonaisuuksissa. Kartoitus kohdennettiin 19 korkeakoululle, joista 9 edusti ammattikorkeakoulua. Oppilaitos kohdensi kyselyn  korkeakoulun sisällä parhaaksi katsomaalleen (opetus)henkilölle. Kyselyn vastausprosentti oli lähes 80 %

Vastuullisen sijoittamisen korkeakouluopinnot - missä mennään 2017, julkaistiin syyskuussa.
Selvityksen mukaan suoranaisesti vastuullisen sijoittamisen rooli on vielä melko pientä rahoitusta koskevien korkeakouluopintojen lomassa. Julkaisu on ladattavissa Finsifin etusivuilta. Englanninkielinen yhteenveto tutkimuksesta on ladattavissa täältä.

Koulutusselvitys perustuu norjalaisen vastuullisen sijoittamisen foorumin Norsifin toteuttamaan kysymyspatteristoon. Norjassa selvitys on toteutettu kahtena eri ajankohtana ja viimeisimmän selvityksen mukaan vastuullinen sijoittaminen osana korkeakouluopintoja on mennyt eteenpäin.

Lisätietoa  info@finsif.fi