Vastuullisen sijoittamisen markkinatutkimus ja koulutusselvitys

Projektina markkinatutkimus

Projektityöryhmän tavoitteena on tehdä ensimmäinen suomalainen tutkimus vastuullisen sijoittamisen markkinasta. Eurooppalainen vastuullisen sijoittamisen kattojärjestö Eurosif on tutkinut Suomen vastuullisen sijoittamisen markkinaa vuosina 2012, 2014 ja 2016. Haasteena Eurosifin tutkimuksessa on ollut rajallinen vastaajamäärä, sekä kysymysten ja määrittelyjen sopivuus suomalaiseen kontekstiin.

Finsifin jäsenet edustavat laajasti Suomen instituutiosijoittajakuntaa, ja ovat siksi hyvä tutkimuskohde tällaiselle markkinatutkimukselle. Lisäksi Finsifillä on tässä tutkimuksessa mahdollisuus esittää tarkempia ja Suomen markkinalle räätälöityjä kysymyksiä vastuullisen sijoittamisen tavoitteista, strategioista, käytetyistä lähestymistavoista, raportointimalleista jne.

Tutkimus voidaan mahdollisesti toteuttaa yhteistyössä muiden pohjoismaisten SIFien kanssa.

Osallistu projektiin! Ilmoittaudu projektivastaavalle magdalena.lonnroth (at) evl.fi

Projektina koulutusselvitys

Finsif kartoittaa suomalaisten korkeakoulujen vastuullisen sijoittamisen opintotarjontaa (yliopistot sekä ammattikorkeakoulut). Koulutustarvekartoituksen tavoite on selvittää millä tavoin vastuullinen sijoittaminen huomioidaan rahoituksen opintokokonaisuuksissa. Kartoituksen tulokset julkaistaan kevään 2017 aikana.

Lisätietoa  info (at) finsif.fi