”Yritysvastuu -johtamisen uusi normaali” -vastuullisuuskonkareiden kirja tarkastelussa

Yritysvastuun pitkän linjan ammattilaiset Terhi Koipijärvi ja Sari Kuvaja julkaisivat hiljattain kirjan yritysvastuun strategisesta kokonaisuudesta. Koipijärvi on tehnyt monipuolisen uran yritysvastuuta koskevien kysymysten äärellä metsäalalla ja toimii nyt Metsähallituksen viestintäjohtajana. Kuvaja on puolestaan toiminut vastuullisen yritystoiminnan asiantuntijatehtävissä 90-luvun puolesta välistä alkaen mm. neuvonantajana yritysten ja järjestöjen välimaastossa sekä konsultoinut yrityksiä vastuullisuustyössä. Kuvaja on työskennellyt myös vastuullisen sijoittamisen analyysi ja -konsultointitehtävissä mm. alan palveluntarjoajan palkkalistoilla.

Kirja käsittelee muun muassa ajankohtaisia yritysvastuutoimintaa ohjaavia ylätason ohjeistuksia ja sääntelyä, yritysvastuuagendan toimeenpanoa ja organisaatiota sekä kuvaa yritysvastuuammattilaisten roolia ja pohtii työn organisointia yrityksen sisällä. Lisäksi kirja käsittelee sidosryhmäyhteistyön rakentamista ja valottaa hankintaketjujen ja ihmisoikeuskysymysten toimikenttää. Kirja kannustaa ottamaan yritysvastuu johdon agendalle ja kääntämään suunta ”sertikeskeisestä” tarkastelusta osaksi koko yrityksen kivijalkaa. Aiheita tarkastellaan kirjoittajien kokemuksen, teemaan perustuvien tutkimusten ja toimintamallien sekä käytännön esimerkkien kautta.

Mitä jäi käteen?
Kokonaisuutena kirja on monipuolinen koonti yritysvastuun tematiikasta sekä ennen kaikkea muistutus yrityksen nykyroolista yhteiskunnan jäsenenä. Yritysvastuu nähdään arvon tuottajana siinä missä aikaisemmin vastuullisesta yritystoiminnasta on puhuttu irrallisena osana yrityksen toimintaa. Kirjasta kaikuu myös olennaisuuden korostaminen, joka puhututtaa myös sijoittajia. Sijoittajien työtähän helpottaisi napakka tieto kohteena olevan toimijan alan keskeisistä vastuullisuuskysymyksistä ja niiden nykytilasta. Tämä tulisi olla myös yritysvastuutyön ydin – tunnistaa liiketoiminnan kannalta keskeisimmät teemat ja kehittää niitä aidosti eteenpäin sekä viestiä niistä sidosryhmille, myös sijoittajille (toki unohtamatta sitä, että vastuullisen liiketoiminnan kehittäminen on jatkuva prosessi, jossa painopisteet elävät tilanteen ja markkinan mukaan).  Positiivista kirjassa oli erityisesti rohkeuden korostaminen. Edelläkävijyys vastuullisuustyössä tunnistetaan kirjassa haastavaksi, mutta siitä huolimatta se alleviivataan edellytyksenä toiminnan uskottavuudelle.

Vastuullinen sijoittaminen ja sijoittajat on integroitu kirjaan osana sidosryhmäyhteistyötarkastelua. Olisi ollut herkullista kuulla syvemmälti näkemystä ja kokemusta siitä, miten keskustelua olennaisista vastuullisuusteemoista organisaation ja siihen sijoittavan tahon välillä voitaisiin kehittää? Entä millaisia esimerkkejä käytännönelämästä löytyisi asian tiimoilta? Ymmärtääkseni sijoittajatapaamisissa yritysvastuulla on valitettavan pieni rooli osana keskustelua – hiljattain eräs merkittävä kaupanalaa edustanut talousjohtaja mainitsi, että 80 % sijoittajatapaamisista ei käsittele toimijan yritysvastuutyötä tai sen tuloksia lainkaan.. Uskon, että kirjan kirjoittajilla löytyisi vastuullisuusammattilaisina kiinnostava näkökulma siihen mikä potentiaali ja vaikutus onnistuneella sijoittaja-kohdeyritys dialogilla vastuullisuusteemojen ympärillä voisi olla menestyksekkääseen toimintaan. Ehkäpä tähän voitaisiin pureutua jossain muussa muodossa myöhemmin?

Pidin kirjasta kokonaisuutena ja mielestäni se sopii hyvin kokonaiskuvan luojaksi yritysvastuusta kiinnostuneille/sitä suunnitteleville. Lisäksi yritysvastuun parissa jo työskenteleville kirja tarjoaa mahdollisuuden selkeyttää ja mallintaa vastuullisuustyötä. Näkisin myös kirjan voivan kiinnostaa myös sijoittajasuhteiden parissa työskentelevää väkeä sekä Finsifin jäseniä, vastuullisen sijoittamisen ammattilaisia. Edellä mainituille kirja sopii hyvin organisaatioissa tapahtuvan kokonaisvaltaisen yritysvastuutyön hahmottamiseen.

Kirja on saatavilla Finsifin jäsenille etuhintaan. Kampanjakoodilla YRITYSVASTUU saa 20 % alennuksen kirjasta, kun tilaus tulee www.kauppakamarikauppa.fi kautta. Kirjan voi tilata Kauppakamarin sivuilta täältä.

Leila Räsänen, toiminnan koordinaattori, Finsif