Vastuullisuusraportoinnin painoarvo kasvaa entisestään

Vastuullisuus on yksi liiketoiminnan menestystekijä. Vastuullisuusraportointikilpailu edistää yritysvastuuta ja tarjoaa mittatikun yritysten itsearviointiin. Kilpailun historiaa ja merkitystä nykypäivänä avaa kilpailun järjestäjäryhmän puheenjohtaja Jani Alenius.

Millainen historia Suomen vastuullisuusraportointikilpailulla on? Miten vastuullisuusraportointikilpailu on kehittynyt nykyiseen muotoonsa?
Raportointikilpailulla on Suomessa hienot ja pitkät perinteet. Kilpailun juuret ulottuvat 1990-luvulle, joskin aluksi puhuttiin ennemminkin ympäristöraportoinnista. Vasta 2000-luvulla alettiin puhua laajemmin vastuullisuudesta ja sen raportoinnista, kuten me sen nyt ymmärrämme. GRI (Global Reporting Initiative) on lyönyt läpi pääasiallisena raportointikehyksenä ja erilliset EMAS-selonteot ovat vähitellen jääneet pois raporttien arvioinnista.

Mitä vastuullisuusraportointikilpailu merkitsee tänään ja mikä on vastuullisuusraportointikilpailun tavoite?
Nyt juuri yritysvastuulla ja ilmastonmuutoksen haasteeseen tarttumisella on erittäin suuri merkitys yrityksille liiketoiminnan tulevaisuuden menestystekijänä. Tämä nostaa vastuullisuusraportoinnin painoarvoa entisestään. EU:n laajuiset ja kansainväliset aloitteet raportoinnin standardointiin sekä riskien että mahdollisuuksien esittämiseen ovat nyt tulleet mukaan raportteihin ja uskon tämän näkökulman painotuksen lisääntyvän nopeasti. Puhutaan jopa siitä, että yhtiöiden taloustietoja mallinnetaan riski- ja mahdollisuusnäkökulmista liittyen juuri ilmastonmuutoksen torjuntaan ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.

Kuka voi osallistua kilpailuun ja miksi kilpailuun kannattaa osallistua?
Kilpailuun voivat osallistua kaikki yhteisöt, jotka tekevät vastuullisuusraportointia. Tarkemmat vaatimukset raporteille kerrotaan kilpailukutsussa. Tässä yhteydessä on hyvä korostaa, että kilpailussa arvioidaan nimenomaan raportteja, ei yhteisöjen varsinaista suoriutumista vastuullisuusasioissa. Nämä asiat menevät helposti sekaisin, ja siksi koitamme tuoda eroa esiin. Toki haluan uskoa, että raportointi edistää käytännössä myös vastuullista toimintaa.

Nyt jo toista vuotta kilpailussa on ollut käytössä niin sanottu aktiivisen osallistumisen malli. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteisöt ilmoittautuvat kilpailuun täyttämällä itsearviokyselyn. Näin ollen kilpailuun ei oteta ketään vain sillä perusteella, että kyseessä olisi suuri yritys tai pörssiyritys. Kilpailuun siis haetaan ja halutaan mukaan.

Osallistua kannattaa toki jo sen takia, että itsearvioinnista saa mittatikkua omaan toimintaansa. Kilpailussa parhaiten menestyvät saavat mainetta ja kunniaa, mutta kaikki osallistujat voivat pyytää järjestäjiltä lyhyen palautetuokion kilpailun jälkeen.

Millainen rooli EY:llä on vastuullisuusraportointikilpailun järjestämisessä?
Suomen Tilintarkastajat ry on toiminut pitkään yhtenä järjestäjänä kilpailuissa, ja itse edustan valittuna vastuuhenkilönä tilintarkastajia. Perinteisesti tilintarkastajien edustaja toimii myös järjestäjäryhmän puheenjohtajana tai koollekutsujana. EY on ollut jo parin vuoden ajan aktiivisesti mukana kilpailussa ja sen järjestelyissä. Yhdessä muiden tilintarkastusyhteisöjen kanssa validoimme kilpailun pisteytykset vuosittain.

KTM Jani Alenius on yritys- ja ympäristövastuupalveluiden johtaja EY:llä. Jani Alenius toimii vastuullisuusraportointikilpailun järjestäjäryhmän puheenjohtajana.

Lisätietoa kilpailusta löydät täältä & mukaan 14.11 järjestettävään vastuullisuusraportointikilpailun tulostilaisuuteen pääset tapahtumasivulta.