Leila Räsänen
Toiminnan koordinaattori
On maternity leave 1.4.2020 onwards.
Lisätietoa
044 5966 302
info@finsif.fi
Tavoitettavissa pääsääntöisesti keskiviikkoisin
(muina aikoina kiireellisissä asioissa parhaiten tekstiviestitse)
Finsifillä Leila vastaa toiminnan koordinoinnista ja kehittämisestä (mm. hallinnollinen infra), tapahtuma- ja viestintätuotannosta (mm. verkkosivujen uudistus ja kehittäminen), jäsenvuorovaikutuksesta sekä sidosryhmäyhteistyöstä. Työt toteutetaan hallitusyhteistyöllä.
Leila on yritysvastuukysymysten, projektijohtamisen, sidosryhmäyhteistyön sekä tapahtumatuotannon ja viestinnän ammattilainen. Leilalta löytyy myös vahva myynnillinen osaaminen. Aikaisemmin Leila on työskennellyt Suomessa ja ulkomailla mm. puun alkuperään ja kestävään käyttöön liittyvissä selvitys- ja viestintätehtävissä sekä projektiosaajana, FIBS yritysvastuuverkoston ympäristövastuun asiantuntijana ja avainasiakaspäällikön tehtävissä IT-alalla. Lisätietoa Linkedin.

Virve Viertiö
Koordinaattori
044 2416976
info@finsif.fi
Tavoitettavissa pääsääntöisesti keskiviikkoisin
(muina aikoina kiireellisissä asioissa parhaiten tekstiviestitse)

Finsifillä Virve vastaa operatiivisesta toiminnasta Leila Räsäsen sijaisena.

Virve on kestävän talousjärjestelmän kehittämiseen suuntautunut ekologi ja aikuisopettaja. Vastuullinen sijoittaminen on Virven mielestä yksi merkittävimmistä sopeutumiskeinoista kiihtyvään globaaliin muutokseen. Virvellä on oma yritys, jonka kautta hän tekee kestävyyshankkeiden projektinhallintaa, strategiakonsultointia ja ammattilaisten ilmastovalmennusta. Lisätietoa Virven nettisivuilta ja Linkedinistä.

Yhteystiedot

Postiosoite Finsif- Finland's Sustainable Investment Forum ry PL 184 00101 HELSINKI Pohjoismaisten vastuullisen sijoittamisen verkostojen yhteystietoja Islanti, Icesif, kristin@islandssjodir.is Norja, Norsif, norsif@norsif.org Ruotsi, Swesif, Swesif@swesif.org Tanska, Dansif, dansif@dansif.dk

    Nimi (pakollinen)

    Sähköposti (pakollinen)

    Aihe

    Viesti