Leila Räsänen
Toiminnan koordinaattori
Lisätietoa
044 5966 302
etunimi.sukunimi@finsif.fi, info@finsif.fi
Tavoitettavissa pääsääntöisesti keskiviikkoisin
(muina aikoina kiireellisissä asioissa parhaiten tekstiviestitse)
Leila on yritysvastuukysymysten, projektijohtamisen, sidosryhmäyhteistyön sekä tapahtumatuotannon ja viestinnän ammattilainen. Leilalta löytyy myös vahva myynnillinen osaaminen. Aikaisemmin Leila on työskennellyt Suomessa ja ulkomailla mm. puun alkuperään ja kestävään käyttöön liittyvissä selvitys- ja viestintätehtävissä sekä projektiosaajana, FIBS yritysvastuuverkoston ympäristövastuun asiantuntijana ja avainasiakaspäällikön tehtävissä IT-alalla. Leilalla on vahva ote yhteistyöhön myös kansainväliseltä kentältä ja hän on toiminut mm. YK:n Business & Biodiversity Forumin (CBD COP 12) Suomen edustajana yhteistyössä Ympäristöministeriön kanssa. Leila on myös organisoinut edellä mainitun tapahtuman ensimmäistä kertaa Suomessa.
Finsifillä Leila vastaa toiminnan koordinoinnista ja kehittämisestä (mm. hallinnollinen infra), tapahtuma- ja viestintätuotannosta (mm. verkkosivujen uudistus ja kehittäminen), jäsenvuorovaikutuksesta sekä sidosryhmäyhteistyöstä. Työt toteutetaan hallitusyhteistyöllä. Finsifin hallituksen jäsenet ovat vahvassa roolissa yhdistyksen toiminnassa ja kullakin hallituksen jäsenellä on vastuullaan mm. tapahtumasisällön tuottaminen. Hallituksen jäsenet ovat mukana myös jäsendialogissa ja yhteistyökuvioissa.

Yhteystiedot

Postiosoite Finsif- Finland's Sustainable Investment Forum ry PL 184 00101 HELSINKI Pohjoismaisten vastuullisen sijoittamisen verkostojen yhteystietoja Islanti, Icesif, kristin@islandssjodir.is Norja, Norsif, norsif@norsif.org Ruotsi, Swesif, Swesif@swesif.org Tanska, Dansif, dansif@dansif.dk

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe

Viesti