Ympäristöriskien ja –mahdollisuuksien huomioiminen sijoitustoiminnassa

Ympäristöriskien ja –mahdollisuuksien huomioiminen sijoitustoiminnassa on sijoittajille tärkeää. Erityisesti ilmastonmuutos, joka on vaikuttanut koko vastuullisen sijoittamisen leviämiseen merkittävästi, on tekijä joka vaikuttaa jo nyt pääomien allokointiin sekä sijoittajien ja yritysten strategioihin. Moniin yrityksiin ilmastonmuutos vaikuttaa suoraan, mutta lähes kaikki yritykset kohtaavat epäsuoria vaikutuksia.

Myös vesiriski on noussut viime aikoina sijoittajien mielenkiinnon kohteeksi. Ilmastonmuutos vaikuttaa osaltaan myös vesiriskiin. Edellä mainittujen kahden suuren kokonaisuuden lisäksi yritykset ja siten myös sijoittajat, kohtaavat myös pienempiä, paikallisia riskejä. Ympäristöriskit voivat olla myös suoraan yrityksen toiminnasta syntyviä, esimerkiksi ympäristön tietoiseen turmelemiseen liittyviä riskejä. Sijoittajat pyrkivätkin enenevässä määrin varmistamaan sijoituskohteidensa moitteettoman toiminnan esimerkiksi ympäristöä kohtaan.

Vaikka usein esille nostetaan nimenomaan riskejä, luovat usein traagisiakin seurauksia aiheuttavat ympäristöön liittyvät ongelmat myös mahdollisuuksia yrityksille. Sijoittajat etsivätkin mielellään kohteita, jotka paitsi tuottavat hyvin, pyrkivät myös ratkaisemaan ympäristöön liittyviä ongelmia.

Vuoden 2017 aikana keskityttiin erityisesti vesiteemaan. Tilaisuuden ympärille rakennettiin kaksiosainen työpajakokonaisuus "Water Workshop 1 – Vesiriskit sijoitussalkussa. Sijoittajan työkalupakki vesiriskien identifioimiseen ja vaikuttamiseen"    ja "Water Workshop 2",  jotka tarjosivat niin inspiroivia esityksiä, ryhmätyöskententelymahdollisuuksia kuin konkreettisia työkaluja vesiriskien hallintaan. Tilaisuuksien materiaalit ovat ladattavissa Finsifin jäsenosioista.

Vuonna 2017 julkaistiin myös ympäristöteemaa käsitteleviä blogeja seuraavasti

Metsäteollisuus biotaloudessa – mistä nousee toimialan uusiutuminen?

Miten arvioida merkittäviä vesiriskejä yritystasolla?

Järkevä käyttö- parempi tuotto?

 

Lisätietoa: info@finsif.fi