Vastuullisen sijoittamisen suunnannäyttäjä

Finsif edistää vastuullista sijoittamista Suomessa tarjoamalla verkostoitumispaikan sekä väylän tiedon hankkimiselle. Tapahtumissa käsitellään ajankohtaisia teemoja eri omaisuuslajien vastuullisuusnäkökulmista. Finsif on julkaissut seuraavat oppaat, jotka käsittelevät vastuullisen sijoittamisen (Responsible Investment, RI) perustietoutta, tarkastelevat RI:n nykytilaa osana korkeakoulujen rahoituksen opintoja sekä kertovat vastuullisen sijoittamisen markkinatilanteesta Suomessa:

Vastuullisen sijoittamisen opas

Tapahtumat